Európania spolu so Slovákmi: Poľnohospodárstvo je dôležitý sektor pre budúcnosť

Európska komisia v týchto dňoch zverejnila výsledky prieskumu Eurobarometra, ktorý sa venoval názorom verejnosti na oblasť poľnohospodárstva. Jeho výsledky jasne dokazujú, že spotrebitelia stále častejšie považujú poľnohospodárstvo a vidiecke oblasti za kľúčové pre budúcnosť Európy. 
 
 
Viac ako 90% respondentov, ktorí sa zúčastnili prieskumu, považujú poľnohospodárstvo a vidiecke oblasti za dôležité pre budúcnosť. To je naozaj možné považovať za obrovský pokrok. Väčšina obyvateľov si uvedomuje aj dôležitosť Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) v oblasti simulovania ekonomického rastu a vytvárania pracovných miest vo vidieckych oblastiach. Európski poľnohospodári produkujú kvalitné potraviny pre 500 miliónov spotrebiteľov. Zároveň tak zabezpečujú zamestnanosť v menej rozvinutých regiónoch a vidieckych oblastiach.
 
Prevažná väčšina Európanov súhlasí s názorom, že z poľnohospodárstva a jeho spoločnej poľnohospodárskej politiky majú úžitok všetci obyvatelia, a to nielen poľnohospodári.
 
SPPK dlhodobo upozorňuje na dôležitosť sektora agropotravinárstva. "Je potrebné neustále zdôrazňovať významnú úlohu, ktorú poľnohospodári zohrávajú v oblasti zabezpečovania kvalitných, zdravých a bezpečných potravín, starostlivosti o krajinu a životné prostredie, rozvoja vidieckych oblastí, ako aj v oblasti zamestnanosti. V mnohých regiónoch Slovenska sú práve poľnohospodárske alebo potravinárske podniky najväčším alebo dokonca jediným zamestnávateľom", uviedol predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík v reakcii na výsledky Eurobarometra.
 
 
Z výskumov dotazníka vyplýva aj fakt, že verejnosť si uvedomuje prínosy, ktoré sektor agropotravinárstva prináša spoločnosti. Je to jasný signál pre vládnych a zákonodarných činiteľov, aby aj oni presunuli sektor agropotravinárstva do centra svojho záujmu.
 
Eurobarometer je dotazník Európskej únie, ktorým Únia skúma názory spotrebiteľov na najrôznejšie otázky verejného života. 
 
V dokumentoch na stiahnutie sa nachádzajú kompletné výsledky dotazníka o poľnohospodárstve. 
 
 
Marianna Čertíková, SPPK 
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce