Celosvetový kongres špecializovaných poľnohospodárskych poisťovateľov v USA

Minister poľnohospodárstva USA Tom Vilsack prijal pozvanie prezidenta AIAG Kurta Weinbergera.
 
Svetový kongres špecializovaných poľnohospodárskych poisťovateľov AIAG (Association Internationale des Assureurs de la Production Agricole), ktorý je organizovaný každé 2 roky, sa aktuálne konal začiatkom októbra v USA, v Kansas City. Témou kongresu bolo „Partnerstvo súkromného a verejného sektora (PPP) s cieľom zabezpečenia produkcie potravín“. „Na rozdiel od Európy má poistenie úrody v poľnohospodárstve USA dlhoročnú tradíciu a je vzorom pre poľnohospodársky poistný trh na celom svete“, povedal prezident AIAG a predseda predstavenstva poisťovne Österreichische Hagelversicherung, Dr. Kurt Weinberger, vo svojom otváracom prejave. „O to viac ma teší, že pozvanie prijalo približne 300 účastníkov z 31 krajín. V Amerike bolo pôvodné poistenie úrody doplnené o komplexné poistenie príjmov/tržieb, ktoré navzájom kombinuje výnosové a cenové riziká. Z hľadiska agrárnej politiky smeruje vývoj stále viac k nástrojom komplexného manažmentu rizík na báze partnerstva súkromného a verejného sektoru. Takže v Amerike sa farmár podieľa na poistnom 35 percentami a štát zaplatí zostávajúcich 65 percent.“
 
Aj minister poľnohospodárstva USA Tom Vilsack potvrdil vo svojom úvodnom prejave túto formu podpory: „Ak si pozrieme predchádzajúce obdobia sucha v amerických obilných sýpkach, vidíme, že sa pritom jedná o opakujúce sa a veľkoplošné extrémne poveternostné udalosti. Pred pozadím zmeny klímy si musíme v budúcnosti položiť otázku, do akej miery môžu ešte naši farmári rentabilne a udržateľne produkovať. Prostedníctvom podpory poistného za poistenie úrody a tržieb ponúkame farmárom záchrannú sieť. Farmári sú chrbticou našej spoločnosti a živia naše rodiny. Podporujeme ich preto adekvátnymi dotáciami na poistné, lebo iba tak môže byť vo vlastnej krajine zabezpečená dostatočná produkcia potravín.“
 
Kurt Weinberger na kongrese AIAG s ministrom poľnohospodárstva USA Tomom Vilsackom
 
Zmena klímy ohrozuje stále viac veľkoplošným suchom a záplavami farmárov v USA. Agrárna politika USA preto investuje do poistenia úrody a cien. „Aj napriek najlepšiemu vzdelaniu a najlepšej práci ničia príjem farmárov stále viac prírodné katastrofy. Preto musíme farmárov pred takýmito výpadkami príjmov chrániť. Agrárna politika USA podporuje  sebestačnosť  poľnohospodárstva, tým že na seba preberá  65 % poistného. Ročne na tento účel vynakladá americká vláda deväť miliárd dolárov. Aj naďalej chceme , aby americkí farmári napriek zmene klímy zásobovali obyvateľstvo domácimi potravinami a chceme zostať od ostatných krajín nezávislí.  Farmári sú jednou z mála skupín povolaní ,ktorá každý deň pre každého človeka niečo prinesie, zodpovedajú za výživu rodín v USA. Dotáciou na poistné za poistenie úrody má byť táto dôležitá práca farmárov zodpovedajúco ocenená a zaistená“, vyhlásil minister poľnohospodárstva USA Tom Vilsack.
 
Aj Weinberger vníma podporu na ceste, ktorou sa AIAG uberá: „Zmena klímy sa pred hranicami krajín a kontinentov nezastaví, predstavuje globálnu výzvu. Každý národ preto musí priniesť vlastný príspevok k ochrane klímy. Naďalej musíme intenzívne pracovať na modeloch partnerstva súkromného a verejného sektora. Pretože iba stabilný agrárny sektor, ktorý dokáže zvládnuť výpadky príjmov, je schopný, udržateľne uživiť stále narastajúci počet obyvateľov sveta s predpovedanými 9,5 miliardami ľudí v roku 2050. Iba pomocou komplexného poistenia úrody bude možné dôsledky zmeny klímy a stále častejšie sa vyskytujúce poveternostné extrémy urobiť pre farmárov kalkulovateľnými. Prvé dôležité kroky v tomto smere boli urobené na medzinárodnej úrovni v predchádzajúcich rokoch.“
 
 
Delegácia poisťovne Die Österreichische Hagelversicherung s Ing. Daliborom Bánom, riaditeľom Agra poisťovne, (2. správa)
 
V priebehu kongresu odovzdal Dr. Weinberger po štyroch rokoch svoju funkciu prezidenta Združenia Francúzovi Arnaudovi de Beaucaron, CEO L’Étoile. Štatút Združenia ustanovuje, že prezident vedie Združenie spravidla dva roky. V prípade zvláštnych zásluh pre Združenie môže dôjsť k opätovnému zvoleniu maximálne na ďalšie dva roky. Dr. Weinberger bol do funkcie prezidenta AIAG zvolený v roku 2011 v Aténach. V roku 2013 vo Viedni bol za svoje zásluhy vo funkcii potvrdený a tento rok v Kansas City zvolený za čestného prezidenta.
 

O združení AIAG:
Združenie AIAG, založené v roku 1951 v Paríži a so stálym sídlom v Zürichu, spája viac ako 100 medzinárodných členov, celosvetový trh poistenia rastlinnej produkcie dosahuje úroveň viac ako 23 miliárd US $. Víziou AIAG je, spojiť poisťovateľov v poľnohospodárstve na celom svete, s cieľom môcť sa učiť od najlepších na svete prostredníctvom priebežnej medzinárodnej výmeny informácií v oblasti poistenia rastlinnej a živočíšnej produkcie.
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce