V Košiciach sa začala séria krajských informačných dní

Ing. Stanislav Nemec, tlačový hovorca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

           Séria krajských informačných dní pre poľnohospodárov a potravinárov sa začala v pondelok 8. septembra 2014 v Košiciach. Predstavitelia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR na čele s ministrom Ľubomírom Jahnátkom hovorili o návrhu Programu rozvoja vidieka (PRV) SR na roky 2014-2020, ktorý je v schvaľovacom procese, ale aj o koncepčných dokumentoch pre podporu malých, mladých a rodinných farmárov, revitalizácie hydromeliorácií, či rozvoja potravinárskeho priemyslu. A informácie sa nevyhli ani prípravy budúcoročného rozpočtu a jeho štruktúry v kapitole MPRV SR.

         K návrhu PRV spracovala Európska komisia (EK) pripomienky, ktoré už SR dostala v písomnej forme. Podľa predbežných informácií nemusí v konečnej podobe dokumentu zostať opatrenie na riadenie rizík poľnohospodárskej výroby, možno sa znížia platby na integrovanú produkciu a z platieb na znevýhodnené oblasti vypadnú niektoré obce, resp. katastre v ostatných znevýhodnených oblastiach, ktoré budú v degresívnej forme dostávať podpory v nasledujúcich štyroch rokoch. Preformulovať bude zrejme potrebné spôsob zaťaženia hospodárskymi zvieratami pri poskytovaní týchto platieb, pričom možná je aj alternatíva, že sa neuplatní žiadna diferenciácia podľa tohto ukazovateľa.

       Na základe koncepcie chce MPRV SR vytvoriť na slovenskom trhu špecifickú skupinu poľnohospodárskych subjektov charakteru malých, mladých a rodinných farmárov, integrovanú do potravinovej vertikály a uspokojujúcu dopyt po špecifických tovaroch a službách. Pritom sa očakáva, že plne využije pozitíva kolektívnych investícií do prvovýroby a spracovania svojich prvovýrobných produktov. Ako zdôraznil Ľ. Jahnátek, uvedené kategórie farmárov treba chápať len ako relatívne oddelené. To znamená, že malý farmár môže byť zároveň rodinným farmárom alebo rodinný farmár môže byť mladým alebo malým farmárom. V každom prípade však ide o  osoby so špecifickým postavením na trhu práce, ktorých úlohou je predovšetkým vyplniť existujúcu medzeru na trhu poľnohospodárskych produktov a služieb.

       Táto problematika vyvolala medzi východoslovenskými podnikateľmi prítomnými na košickom informačnom dni živú diskusiu. V jej rámci sa však hovorilo aj o ekologickom poľnohospodárstve, tohtoročných i budúcoročných podporách hospodárskych zvierat, odvodňovaní zamokrených plôch v severných regiónoch, sceľovaní poľnohospodárskych pozemkov a projektoch pozemkových úprav i o mnohých ďalších aktuálnych otázkach, s ktorými sa stretáva podnikateľská verejnosť. Informačné dni budú pokračovať v utorok 9. septembra 2014 v Banskej Bystrici, kde sa vedenie rezortu stretne s poľnohospodármi a potravinármi Žilinského a Banskobystrického kraja.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce