SPPK: pôda by pri investíciách mala ísť do nájmu

Poslanci Národnej rady SR posunuli 24. septembra do druhého čítania novelu stavebného zákona. Hlavným cieľom novely zákona je zrýchlenie a zjednodušenie konania pri výstavbe významných investorov.  
 
 
Pri zákonnej úprave ide predovšetkým o spresnenie niektorých ustanovení stavebného zákona za účelom zefektívnenia územného i stavebného konania a konania o odňatí pôdy z pôdneho fondu z časového hľadiska. Novela zároveň podľa Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky rieši aplikačné problémy z praxe odstraňovaním duplicít v konaniach.
 
Právna norma upravuje vyvlastňovania pozemkov. Ako sa uvádza v novele stavebného zákona, ak vlastník vyvlastňovaného pozemku alebo vyvlastňovanej stavby zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho a pozemok alebo stavba nebola predmetom dedičského konania, účastníkmi vyvlastňovacieho konania majú byť osoby, ktoré preukážu, že ako dedičia prichádzajú do úvahy. Navrhovateľ vyvlastnenia pritom nemá byť povinný zisťovať takýchto domnelých dedičov, ktorých má zastupovať Slovenský pozemkový fond až do právoplatnosti osvedčenia o dedičstve alebo právoplatnosti rozhodnutia súdu o dedičstve.
 
Minister hospodárstva Vazil Hudák počas zasadnutia Národnej Rady povedal, že novelu zákona predkladajú kvôli investícii pre automobilku Jaguar Land Rover pri Nitre.  Sporným je záber lukratívnej pôdy v Nitrianskej pahorkatine. Na tejto časti Slovenska sa sústreďujú černozeme. Obzvlášť v južných častiach zaberajú súvislú plochu zhruba od línie Šintava - Veľké Zálužie - Nitra vrátane územia, kde by automobilka mala stáť. Rádovo by malo ísť o niekoľko km2 najúrodnejšej pôdy.
 
Nebudú teda takéto investície znižovať potenciál krajiny? Podľa ústredného riaditeľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozefa Artima ak porovnáme prínos Jaguaru verzus záber pôdy, prínos je vyšší. „Je však dôležité dbať na to, aby štát ochraňoval pozemkový fond pri zábere pôdy, ktorý neprináša celospoločenský efekt.“ Za negatívny prínos pre celú spoločnosť považuje riaditeľ úradu SPPK Jozef Artim napríklad záber pôdy pri budovaní fotovoltaických elektrární.
 
Proti vládnemu návrhu sa 24. septembra 2015 počas rozpravy postavili opoziční poslanci z klubov Most-Híd a KDH. Podľa nich je zákon šitý na mieru jednej veľkej investícii. Poslanec KDH Peter Zajac považuje ustanovenie o vyvlastňovaní pozemkov za hranicou ústavnosti: „Verejnosť má právo sa dozvedieť, koľko nás bude stáť vrátane vykupovania pozemkov, vrátane vyvlastnenia“, uviedol P. Zajac.
 
Minister dopravy Ján Počiatek (Smer-SD) pripomenul, že možný príchod novej automobilky je veľkou investíciou, ktorá prispeje aj k rastu hrubého domáceho produktu Slovenska. Podľa jeho slov novela zákona má zamedziť aj špekuláciám pri vykupovaní pozemkov. "Reaguje na to, čo tu dlhodobo nebolo. To, že vlastníci pozemkov naletia nejakým priekupníkom, nemôže štát úplne vyriešiť, keďže každý môže so svojím majetkom nakladať podľa svojej vlastnej vôle," podotkol Počiatek. Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov "z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu".
 
Riaditeľ úradu SPPK Jozef Artim za najlepšie riešenie považuje užívanie pôdy v nájme na obmedzený čas, napríklad na 50 rokov. „Nájomníci by mali možnosť zmluvu predĺžiť, ak by boli ekonomicky činní. No s podmienkou, že po skončení výroby vrátia pôdu do pôvodného stavu“, podotkol J. Artim.
 
Investícia automobilky Jaguar na Slovensku by mala dosiahnuť 1,5 miliardy eur. Závod by mal začať montovať vozidlá v roku 2018. Parlament by mal o novele stavebného zákona definitívne rozhodnúť v stredu 30. septembra 2015.
 
Peter Cyprich, tlačový odbor
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce