Spúšťame aj monitoring škôd

Spúšťame aj monitoring škôd

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora okrem jarného monitoringu prác na poliach spustila aj monitoring všetkých škôd, ktoré majú vplyv na produkciu poľnohospodárskych plodín.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

06.04.2023

Monitoring jarných prác

Monitoring jarných prác

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spustila monitoring jarných prác. Prinášame aktuálny stav na poliach k 4. aprílu.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

Klúč |  06.04.2023

Prezentácie z Krajských informačných dní

Prezentácie z Krajských informačných dní

Prinášame vám prezentácie z Krajských informačných dní, ktoré sa počas marca konali v Nitre, Košiciach a Banskej Bystrici.

Tlačový odbor SPPK

Klúč |  05.04.2023

O kvalite obzvlášť pred Veľkou nocou

O kvalite obzvlášť pred Veľkou nocou

Blížiace sa veľkonočné sviatky a zvýšený dopyt spotrebiteľov po potravinách núti potravinárov ešte viac hovoriť o kvalite a poukazovať na zdravé slovenské výrobky. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora odštartovala tretí ročník projektu Slovenská Veľká noc.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

03.04.2023

V Ranných správach RTVS k mrazom

V Ranných správach RTVS k mrazom

Spotrebiteľom sme tentokrát v Ranných správach RTVS vysvetľovali, ako funguje záchrana ovocných stromov počas mrazivých nocí.

Tlačový odbor SPPK

31.03.2023

Stav pripravenosti kampane podávania jednotných žiadostí o podporu

Stav pripravenosti kampane podávania jednotných žiadostí o podporu

Dovoľujeme si vás informovať o niektorých skutočnostiach súvisiacich s podávaním jednotných žiadostí o podporu, ktoré napriek enormnej snahe SPPK ešte stále nie sú doriešené.

Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

Klúč |  30.03.2023

Nový bič na poľnohospodárov

Nový bič na poľnohospodárov

Ministerstvo pôdohospodárstva sa chystá sprísniť podmienky chovu zvierat. Po novom bude požadovať, aby poľnohospodári výrazne skrátili dobu ohlasovania zmien v chovoch hospodárskych zvierat. Z nášho pohľadu nebudú mať ani špičkové chovy šancu dodržať takto prísne stanovené podmienky.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

30.03.2023

Ovocinári zabojovali o tohtoročnú úrodu

Ovocinári zabojovali o tohtoročnú úrodu

V mnohých ovocných sadoch bolo počas poslednej noci rušno. Profesionálni pestovatelia vynaložili maximálne úsilie, aby pre spotrebiteľov zachránili čo najväčšie množstvo budúcej úrody.

Jana Holéciová, hovorkyňa

29.03.2023

Prvá všeobecná pozícia českého a slovenského agropotravinárskeho sektoru a mimovládnych organizácii k SPP po roku 2027

Prvá všeobecná pozícia českého a slovenského agropotravinárskeho sektoru a mimovládnych organizácii k SPP po roku 2027

Cieľom poľnohospodárskej politiky by malo byť zvyšovanie produktivity poľnohospodárstva podporou technického pokroku a zabezpečovaním racionálneho rozvoja poľnohospodárskej výroby a optimálneho využitia výrobných faktorov; poľnohospodárska politika by mala zaisťovať zodpovedajúcu životnú úroveň poľnohospodárov prostredníctvom navyšovania individuálnych príjmov poľnohospodárov; mala by viesť k stabilizácii trhov a k zabezpečeniu plynulého zásobovania, ale aj k zabezpečeniu potravín spotrebiteľom za rozumné ceny.

Konzorcium

29.03.2023

Informačný deň pre potravinárov

Informačný deň pre potravinárov

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Potravinárska komora Slovenska v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Vás pozýva na Informačný deň pre potravinárov, ktorý sa koná 19. apríla v Bratislave. 

Odbor potravinárstva a obchodu

27.03.2023

Do pozornosti

Poľnohospodári z V4 vyzvali Brusel na znovuzavedenie dovozných ciel na ukrajinské komodity

Jediným efektívnym riešením zložitej situácie je znovuzavedenie dovozných ciel a kvót na ukrajinské agrokomodity, zhodli sa na tom zástupcovia agropotravinárskych samospráv krajín V4 na dnešnom spoločnom rokovaní v Brne.

Danubius Gastro 2023

Na bratislavskom výstavisku Incheba Expo sa opäť konal veľtrh, ktorý prepája gastronómiu, kultúru stravovania a cestovanie. Na tradičnej výstave nechýbala ani spoločná expozícia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Slovenského mliečneho fondu.

Jarné práce v 15. týždni (aktuálne k 20.4.2023)

V 14. – 15. týždni bolo hlavným limitujúcim faktorom pri výkone jarných prác chladné počasie sprevádzané dažďom a snehom. Podľa možností počasia prebiehal výsev jarín, ošetrovanie ozimín a zakladanie biopásov.

V COPA-COGECA zasadala pracovná skupina pre SPP EÚ, priame platby a rozvoj vidieka

Pracovná skupina pre SPP EÚ, pre priame platby a rozvoj vidieka koncom marca tohto roku diskutovala o ďalšom vývoji Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2027. Za Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru sa na rokovaní zúčastnil Ján Baršváry, riaditeľ Odboru poľnohospodárstva a služieb SPPK.

Informačný deň pre potravinárov 2023

Potravinári mali na pôde Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR možnosť oboznámiť sa s aktuálnymi procesmi v rámci prebiehajúcich výziev pre podopatrenia 4.1 a 4.2. Programu rozvoja vidieka, ale aj s informáciami o nových pripravovaných schémach štátnej pomoci.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce