V Dámskom klube RTVS

V Dámskom klube RTVS

V Dámskom klube sme tentokrát hovorili o čerstvej slovenskej zelenine, ktorú si môžu spotrebitelia kúpiť počas celého roka.

Tlačový odbor SPPK

22.03.2024

Kompromis v rámci trialógu nerieši obavy poľnohospodárov a výrobcov

Kompromis v rámci trialógu nerieši obavy poľnohospodárov a výrobcov

V dohode sa počíta s mechanizmom tzv. záchrannej brzdy, ktorý by stabilizoval dovoz tovarov na úrovni priemerného objemu ich dovozu v rokoch 2022 a 2023. V zozname však chýba pšenica, ktorá azda ovplyvňuje vývoj na našich trhoch.

Tlačový odbor SPPK

21.03.2024

Seminár SHMÚ k suchu

Seminár SHMÚ k suchu

Slovenský hydrometeorologický ústav zorganizoval v PD Žemberovce 4. ročník odborného seminára pre koncových užívateľov produktov monitoringu dopadov sucha na Slovensku. Pozývame aj ďalších poľnohospodárov, aby sa stali "reportérmi" pre SHMÚ.

Marián Mituch, Odbor poľnohospodárstva a služieb

20.03.2024

Krajské informačné dni 2024

Krajské informačné dni 2024

V dňoch 16.,17. a 18. apríla sa uskutočnia Krajské informačné dni k priamym platbám a neprojektovým podporám. Ponúkame presný program a formuláre na prihlásenie.

Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

20.03.2024

Informačný deň pre potravinárov 2024

Informačný deň pre potravinárov 2024

Na informačnom dni pre potravinárov sa účastníci dozvedeli viac o podpore potravinárskeho priemyslu, aktuálnej potravinárskej legislatíve v SR a EÚ a výsledkoch kontrolnej činnosti rezortného ministerstva, ŠVPS SR a NPPC.

Odbor potravinárstva a obchodu

19.03.2024

Aktuálne ceny surového kravského mlieka

Aktuálne ceny surového kravského mlieka

Cena surového kravského mlieka stúpa. Kým v januári platili naše mliekarne chovateľom dojníc za 100 kg mlieka rovných 44 eur, o mesiac neskôr sa cena zvýšila na hodnotu 44,11 eur/ 100kg.

Tlačový odbor SPPK

19.03.2024

Začal sa boj za záchranu úrody

Začal sa boj za záchranu úrody

Slovenskí ovocinári začali bojovať s jarnými mrazmi. Vo väčšine ovocných sadov už pestovatelia zohrievali studený vzduch v okolí rozkvitnutých stromov.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

19.03.2024

Prieskum k zjednodušeniu a administratívnej záťaži

Prieskum k zjednodušeniu a administratívnej záťaži

Jedným z opatrení, ktoré Európska komisia navrhla po protestoch poľnohospodárov v takmer všetkých krajinách EÚ, je aj prieskum medzi poľnohospodármi k zjednodušeniu a administratívnej záťaži.

Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

19.03.2024

So staronovým vedením

So staronovým vedením

Milan Halmeš, predseda RPPK Levice: „Naším mottom musí byť súdržnosť. Musia držať pokope všetci poľnohospodári aj potravinári. Len tak vieme silno a spoločne presadzovať požiadavky voči štátnej správe a aj voči Bruselu.“

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

18.03.2024

Ukrajinské poľnohospodárske komodity budú ďalej prúdiť do EÚ bez výraznejšej regulácie

Ukrajinské poľnohospodárske komodity budú ďalej prúdiť do EÚ bez výraznejšej regulácie

Európsky parlament hlasoval o návrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dočasnej liberalizácii obchodu s Ukrajinou, ktorý predložila Európska komisia. Napriek tomu, že oproti súčasnému stavu prišlo k niektorým pozitívnym úpravám, je pre nás výsledok hlasovania sklamaním.

Ján Baršváry, Odbor poľnohospodárstva a služieb

17.03.2024

Do pozornosti

Svetové ceny potravín po 7 mesiacoch poklesu opäť stúpli

Zvýšenie cenových indexov pre rastlinné oleje, mliečne výrobky a mäso o niečo viac ako vykompenzoval pokles cien cukru a obilnín. Hodnota indexu stúpla prvý raz po 7 mesiacoch poklesu. V porovnaní s minulým rokom sú svetové ceny nižšie o 7,7 %.

Riadenie vodných zdrojov odolné voči klimatickej zmene pre poľnohospodárstvo, občanov a ekosystémy

Cieľom workshopu je podporiť silné, integrované, udržateľné a inkluzívne hospodárenie s vodou a výmenu informácií medzi kľúčovým stakeholdermi a rozhodovacím subjektmi.

Ústupky Európskej komisie

Európska komisia v reakcii na tohtoročné masívne celoeurópske protesty poľnohospodárov pripravila ústupky, ktoré zmenia Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ.

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri v čase ochrany

MPRV SR ako príslušný orgán štátnej správy poľovníctva podľa zákona o poľovníctve povoľuje na území SR lov v čase ochrany vybraných druhov zveri.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce