Bilancia roka 2021 - časť II.

Bilancia roka 2021 - časť II.

V druhej časti bilancie roka 2021 sa pozrieme na názory pestovateľov cukrovej repy a producentov cukru. Hodnotia, čo pozitívne a negatívne priniesol rok a predstavia aj očakávania pre najbližšie obdobie.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

20.12.2021

Jesenné práce k 16. decembru

Jesenné práce k 16. decembru

Po 49. týždni sú jesenné zberové práce prakticky ukončené s výnimkou kukurice na zrno a cukrovej repy, ktorej zber pokračuje podľa dohodnutého harmonogramu.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

Klúč |  17.12.2021

Aktuálne informácie ohľadom pandémie

Aktuálne informácie ohľadom pandémie

Núdzový stav a zákaz vychádzania od 17. decembra 2021

Henrieta Vrábľová, Odbor potravinárstva a obchodu SPPK

17.12.2021

Výzva 4.2 pre potravinárov spustená

Výzva 4.2 pre potravinárov spustená

Potravinári sa môžu zapojiť do výzvy 4.2 v celkovej hodnote 170 mil. eur.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

16.12.2021

Zmena v dovoze potravín a nápojov do Číny

Zmena v dovoze potravín a nápojov do Číny

Na online webinári Veľvyslanectva SR v Pekingu boli predstavené najdôležitejšie dokumenty, ktoré sa týkajú zmeny dovozu podmienok potravín a nápojov do Číny od 1.1.2022.

Veľvyslanectvo SR v Pekingu

15.12.2021

Bilancia roka 2021

Bilancia roka 2021

Prinášame vám súhrn názorov poľnohospodárov a potravinárov, vybraných zväzov a združení na končiaci sa rok 2021. Dnes hodnotia pekári, vinohradníci a vinári.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

15.12.2021

Monitoring jesenných prác (aktuálne k 9.12.2021)

Monitoring jesenných prác (aktuálne k 9.12.2021)

V 47. – 48. týždni prerušovalo práce na poliach daždivé počasie na väčšine územia Slovenska. Napriek tomu bol v 48. týždni ukončený zber kukurice na zrno, zber cukrovej repy je ukončený na 90 % plánovanej výmery.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

Klúč |  12.12.2021

SPPK na diskusii portálu Euractiv Slovensko

SPPK na diskusii portálu Euractiv Slovensko

Zúčastnili sme sa online konferencie, na ktorej odborníci diskutovali o emisiách v poľnohospodárstve.

Tlačový odbor SPPK

11.12.2021

Otvorený list predsedu SPPK k situácii v potravinárstve

Otvorený list predsedu SPPK k situácii v potravinárstve

Predseda SPPK Emil Macho v otvorenom liste ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuelovi Vlčanovi poukazuje na skutočnosť, že zo Slovenska sa pomaly ale isto stáva krajina, ktorá nebude schopná zabezpečiť zásobovanie obyvateľov základnými potravinami z vlastnej produkcie a bude vo veľkej miere odkázaná a závislá na dovoze potravín. Ministra pôdohospodárstva žiada o stretnutie k riešeniu vzniknutej situácie.

Emil Macho, predseda SPPK

10.12.2021

Dovoz a vývoz agropotravinárskych výrobkov v januári až septembri 2021

Dovoz a vývoz agropotravinárskych výrobkov v januári až septembri 2021

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bolo v januári až septembri 2021 pasívne v objeme – 1 234,5 mil. EUR, v porovnaní s minulým rokom sa znížilo o 0,5 mil. EUR.

Henrieta Vrábľová, Odbor potravinárstva a obchodu

Klúč |  10.12.2021

Do pozornosti

Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), 13. decembra 2021

Aktuálny stav prijímania legislatívneho balíka SPP, Národné strategické plány SPP so zameraním sa na I. pilier (ekoschémy, podpory, DPEP a VCS platby) a iné.

Pracovná skupina POCC/CCC, 8. decembra 2021

Proces reformy SPP, Stratégia Z farmy na stôl (F2F), Informácie o udržateľnom financovaní a taxonómii a iné.

Pracovná skupina: Prezídium COGECA, 2. decembra 2021

Schválenie návrhov pozičných dokumentov C-C: k revízii smernice o obnoviteľných zdrojoch energie (RED) k nariadeniu o zaistení rovnakých podmienok pre udržateľnú leteckú dopravu k revízii smernice o zdanení energie (ETD)

Krásne Vianoce a PF 2022 želá Predstavenstvo SPPK

Pokojné prežitie vianočných sviatkov prajú aj členovia Predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Platobná agentúra už vyplatila na zelenú naftu takmer 26 miliónov eur

"Okrem štátnej pomoci formou „zelenej nafty“ poslala PPA poľnohospodárom, vinárom, včelárom a lesníkom aj celú dotáciu na „minimálnu pomoc na účasť spracovateľa na výstave“ vo výške viac ako 142.000 eur, v rámci štátnej pomoci na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe bola žiadateľom vyplatená dotácia vo výške 5,9 milióna eur," informuje PPA

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN