Úrad SPPK v Bratislave

VEDENIE

Ing. Jozef Artim, CSc. (ústredný riaditeľ)
klapka [101]
Tel.: 02/502 17 101, 102
E-mail: artim@sppk.sk

 
Korešpondenčná adresa: 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Záhradnícka 21 
81107 Bratislava 1
 
E-mail: sppk@sppk.sk
IČO: 31826253
DIČ: 2020828590
číslo účtu (IBAN): SK 02 1111 0000 0066 0209 4005 - UniCredit Bank
 

 

Sekretariát

Vrátnica

Alena Hrobáriková
(vedúca sekretariátu)
 
klapka [102]
Tel.: 02/502 17 102, Fax: 02/555 64 800 
E-mail: sekretariat@sppk.sk
Informátor
klapka [111]
Tel.: 02/502 17 111, Fax: 02/555 64 800 

 

Odbor poľnohospodárstva a služieb

 Ing. Martin Rovaš, PhD. (riaditeľ odboru)    
klapka [401]
Tel.: 02/502 17 401
E-mail: rovas@sppk.sk
 
Pracovná náplň: 
priame platby
monitoring škôd
komunikácia s regionálnymi zástupcami
 
Ing. Marian Mituch
 
klapka [409]
Tel.: 02/502 17 409
E-mail: mituch@sppk.sk
 
Pracovná náplň:
riadenie rizík
organizačná činnosť
odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín

 
Ing. Peter Janičina
klapka [106]
Tel.: 02/502 17 106
 
Pracovná náplň:
medzinárodné spolupráce
príprava zasadnutí samospráv krajín V-4
príprava porád Predstavenstva SPPK
harmonogram a termínovník predsedu SPPK

 

Odbor potravinárstva a obchodu

 
Mgr. Tatiana Belová 
(riaditeľka odboru)
klapka [402]
Tel.: 02/502 17 402
E-mail: belova@sppk.sk
 
Pracovná náplň:
riaditeľka odboru potravinárstva a obchodu
kvalita a bezpečnosť potravín 
presadzovanie zvýšenia predaja slovenských potravín
tajomníčka sektorovej rady SPPK pre odborné vzdelávanie a prípravu
 
Ing. Henrieta Vrábľová
klapka [403]
Tel.: 02/502 17 403
E-mail: vrablova@sppk.sk
 
Pracovná náplň:
obchodné a ekonomické štatistiky
stredoškolské odborné vzdelávanie
zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch

 

Tlačový odbor

Mgr. Janka Holéciová 
klapka [108]
Tel.: 02 502 17 108, mobil: 0911 646 628
E-mail: jana.holeciova@sppk.sk
 
Pracovná náplň:
- hovorkyňa SPPK
- styk s médiami 
- mediálny monitoring a analýzy
- koordinácia prípravy verejných
  vystúpení predstaviteľov SPPK
Mgr. Matej Korpáš
klapka [108]
Tel.: 02 502 17 108, mobil: 0903 588 068
E-mail: korpas@sppk.sk
 
Pracovná náplň:
- copywriting
- starostlivosť o web a sociálne siete
- terénna práca

 

 

Legislatíva

 

Mgr. Cyntia Lehotská

právnička
 
klapka [107]
Tel.: 02/502 17 405
E-mail: lehotska@sppk.sk
 
Pracovná náplň:

- legislatívna činnosť a právna agenda organizácie
- príprava stanovísk, analýz, právnych úkonov
- právna pomoc členom
 
Mgr. Marta Ivanová 
 asistentka úseku legislatívy
 
klapka [404]
Tel.: 02/ 502 17 404
E-mail: ivanova@sppk.sk
 
Pracovná náplň:

- monitoring legislatívneho procesu
- správa registratúry
- administratívne práce 

Ekonomická agenda


Ing. Jana Plačková 

klapka [205]

Tel.: 02/502 17 205
E-mail: plackova@sppk.sk
Pracovná náplň:
- ekonómka a účtovníčka
- skladiskové a tovarové záložné listy
 

Administrácia

Vestník

 
 
klapka [104]
Tel.: 02/502 17 104
E-mail: spravca@sppk.sk
 
Pracovná náplň:
- správca budovy úradu
- evidencia členov a členské príspevky
- administrácia web stránky
 
 
Alena Hrobáriková
 
 
Pracovná náplň:
-  príprava Vestníka MPRV SR

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN