Úrad komory

 

Korešpondenčná adresa: 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Záhradnícka 21 
81107 Bratislava 1
 
E-mail: [email protected]
IČO: 31826253
DIČ: 2020828590
 

VEDENIE

Ing. Jozef Artim, CSc. (ústredný riaditeľ)
klapka [101]
Tel.: 02 502 17 101, 102
E-mail: [email protected]

 
 

Sekretariát

Vrátnica

Alena Hrobáriková
(vedúca sekretariátu)
 
 
Tel.: 02 502 17 102
E-mail: sekretariat@sppk.sk
Informátor

Tel.: 02 502 17 111

 

Odbor poľnohospodárstva a služieb

 
Ing. Ján Baršváry (riaditeľ odboru)
 
Tel.: 02 502 17 401
Mob.: +421 914 330 001
E-mail: [email protected]
 
Pracovná náplň: 

- koordinácia činnosti odboru poľnohospodárstva

- projektové podpory a štátna pomoc

- spolupráca v rámci V4 a krajín 3 morí

- Európsky hospodársky a sociálny výbor

 
 
Ing. Martin Rovaš, PhD.
 
Pracovná náplň: 
 
- priame platby
- monitoring všetkých typov škôd
- komunikácia s regionálnymi zástupcami
 
Ing. Marian Mituch
 
 
Tel.: 02/502 17 409
E-mail: [email protected]
 
Pracovná náplň:
- legislatíva, poradenstvo a odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín
- informačné listy
- riadenie rizík
- komunikácia s regionálnymi zástupcami
 

Ing. Peter Janičina

Tel.: +421 903 583 310

E-mail: [email protected]

Pracovná náplň:

- problematika intervencií v rámci Strategického plánu SPP s prioritou na neprojektové opatrenia

- príprava návrhov a opatrení na zlepšenie vyplácania podpôr SPP

- návrh opatrení a zásad na presadzovanie záujmov členov SPPK v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, prednostne so zameraním na živočíšnu výrobu

- koordinácia vzdelávacích aktivít a poradcov SPPK/RPPK v oblasti vzdelávania za jednotlivé oblasti Strategického plánu SPP

 

Odbor potravinárstva a obchodu

 
Mgr. Tatiana Belová 
(riaditeľka odboru)

Tel.: 02 502 17 103
E-mail: [email protected]
 

Pracovná náplň:

monitorovanie návrhov právnych noriem na národnej a na komunitárnej úrovni pre oblasť potravinárstva

podpora rozvoja potravinárskeho priemyslu v SR

neprimerané podmienky v obchode s potravinami

kvalita a bezpečnosť potravín 

 
Ing. Veronika Vigašová
Mobil: 0903 588 202
E-mail: [email protected]
 

Pracovná náplň:

 analytické a štatistické práce pre oblasť potravinárstva

potravinársky priemysel a životné prostredie

výstavy a propagačné aktivity

 

 

Tlačový odbor

Mgr. Janka Holéciová (hovorkyňa)

Tel.: 02 502 17 104
mobil: 0911 646 628
E-mail: jana.[email protected]
 
Pracovná náplň:
 
- hovorkyňa SPPK
- styk s médiami 
- mediálny monitoring a analýzy
- koordinácia prípravy verejných
  vystúpení predstaviteľov SPPK
Mgr. Matej Korpáš
 
Tel.: 02 502 17 104
mobil: 0903 588 068
E-mail: [email protected]
 
Pracovná náplň:
 
- copywriting
- starostlivosť o web a sociálne siete
- terénna práca
- prehľady tlače
- správa servera a e-mailových kont SPPK

 

 

Odbor odborného vzdelávania a prípravy

 
Ing. Henrieta Vrábľová (riaditeľka odboru)
klapka [403]
Tel.: 02/502 17 403
E-mail: [email protected]
 

 

Pracovná náplň:
 
Plnenie úloh vyplývajúcich z kompetencií SPPK v oblasti odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce pre skupiny študijných a učebných odborov vecne prislúchajúcich Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory - 29 Potravinárstvo, 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, 43 Veterinárske vedy a 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II. v zmysle zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a ďalšej súvisiacej legislatívy
 
 

 

Legislatívno-právny odbor

 

Mgr. Cyntia Szabová Lehotská (riaditeľka odboru)

právnička
 
Tel.: 02 502 17 405
Mob.: +421 903 583 300
E-mail: [email protected]
 
Pracovná náplň:

- legislatívna činnosť a právna agenda organizácie
- príprava stanovísk, analýz, právnych úkonov
- právna pomoc členom
 
Mgr. Miroslava Kosibová
právnička
 
Pracovná náplň:

- monitoring legislatívneho procesu
- sledovanie rokovaní NR SR a vlády SR
- agenda GDPR 

 

Ekonomický odbor

 
Ing. Jana Plačková (riaditeľka odboru)

 

Tel.: 02/502 17 205
E-mail: [email protected]

Pracovná náplň:

- ekonómka a účtovníčka
- skladiskové a tovarové záložné listy
- správa členských príspevkov
 

 

Administrácia

Vestník

 
 
Tel.: +421 902 095 491
E-mail: [email protected]
 
Pracovná náplň:
 
- správca budovy úradu
- správa vozového parku
- údržbárske práce
 
 
Alena Hrobáriková
 
 
Pracovná náplň:
 
-  príprava Vestníka MPRV SR

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce