EFSA dala zelenú pre ďalšie používanie glyfosátu v EÚ!

EFSA dala zelenú pre ďalšie používanie glyfosátu v EÚ!

„Je nepravdepodobné, že je glyfosát génotoxický (toxický pre DNA) alebo že predstavuje kancerogénnu hrozbu pre človeka.“ Také je stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín zverejnené vo štvrtok 12. novembra 2015.

denník Le Monde, PhDr. Igor Šarmír, PhD.

16.11.2015

Požehná Európska komisia glyfosát (a Roundup) na ďalších 10 rokov?

Požehná Európska komisia glyfosát (a Roundup) na ďalších 10 rokov?

Povolenia na komercializáciu a na používanie potenciálne rizikových produktov, pesticídov na prvom mieste, sú udeľované na dobu určitú (najčastejšie na desať rokov).

Igor Šarmír, SPPK

02.11.2015

Bisfenol A - členské štáty nerešpektujú stanovisko EFSA

Bisfenol A - členské štáty nerešpektujú stanovisko EFSA

V priebehu posledných rokov je najproblematickejším aspektom fungovania EFSA pozícia voči téme „endokrinné disruptory“ vo všeobecnosti a obalovej látke s názvom Bisfenol A (BPA) zvlášť.

RNDr. Igor Šarmír, PhD., SPPK

03.07.2015

Chlorečnany v potravinách: riziko pre verejné zdravie

Chlorečnany v potravinách: riziko pre verejné zdravie

Dlhodobá expozícia chlorečnanov v potravinách (najmä v pitnej vode) môže predstavovať potencionálne zdravotné riziko pre deti, ktoré trpia miernou alebo strednou jódovou deficienciou.

25.06.2015

Vedecké stanovisko úradu EFSA k akrylamidu v potravinách

Vedecké stanovisko úradu EFSA k akrylamidu v potravinách

Na základe podrobného prehodnotenia doterajších výsledkov úrad EFSA zverejnil svoje vedecké stanovisko zaoberajúce sa akrylamidom v potravinách.

08.06.2015

Problematické aspekty dnešného systému garantovania bezpečnosti potravín v EÚ (od Paracelseho princípu k endokrinným disruptorom)

Problematické aspekty dnešného systému garantovania bezpečnosti potravín v EÚ (od Paracelseho princípu k endokrinným disruptorom)

Bezpečnosť potravín patrí oprávnene medzi priority EÚ. Ide ale o koncept, ktorý sa od určitého obdobia vyvíja a riadi nezávisle od „kvality potravín“, hoci je veľmi diskutabilné, či je to správne. Možno súhlasiť s tvrdením, že „nie všetky bezpečné potraviny sú kvalitné, pričom dlhodobá konzumácia potravín posúdených ako bezpečné, ktoré nespĺňajú kvalitatívne kritériá, môže byť riziková“.

RNDr. Igor Šarmír, PhD., SPPK

05.06.2015

EFSA a endokrinné disruptory: ďalší črtajúci sa škandál Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín

EFSA a endokrinné disruptory: ďalší črtajúci sa škandál Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) dostáva v očiach širokej a najmä odbornej verejnosti stále viac nálepku „piatej kolóny nadnárodných spoločností, najmä chemických, agrochemických a biotechnologických“.

RNDr. Igor Šarmír, PhD, SPPK

05.06.2015

Čiastočné moratórium na neonikotínoidy: prvá bilancia

Čiastočné moratórium na neonikotínoidy: prvá bilancia

Je tomu už približne dva roky čo sa v apríli 2013 Európska komisia rozhodla zaviesť na území všetkých členských štátov moratórium na niektoré používania v poľnohospodárstve štyroch insekticídových molekúl....

30.03.2015

EFSA trvá na neškodnosti Bisfenolu A (BPA) napriek opačnému názoru rozhodujúcej časti vedeckej komunity

EFSA trvá na neškodnosti Bisfenolu A (BPA) napriek opačnému názoru rozhodujúcej časti vedeckej komunity

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal 21. januára 2015 vedecké stanovisko k obalovému materiálu, produktu chemickej syntézy, nazývanému Bisfenol A (BPA). Je to látka, ktorá sa vo veľkom používa v potravinárskych i nepotravinárskych aplikáciách...

09.02.2015

Vedecké stanovisko o riziku verejného zdravia spojenom s dodržiavaním chladiarenského reťazca počas skladovania a prepravy mäsa – časť druhá – mleté mäsá všetkých druhov zvierat

Vedecké stanovisko o riziku verejného zdravia spojenom s dodržiavaním chladiarenského reťazca počas skladovania a prepravy mäsa – časť druhá – mleté mäsá všetkých druhov zvierat

Na stránke EFSA bola zverejnená publikácia s názvom „Vedecké stanovisko o riziku verejného zdravia spojenom s dodržiavaním chladiarenského reťazca počas skladovania a prepravy mäsa – časť druhá – mleté mäsá všetkých druhov zvierat“.

18.10.2014

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce