Hodnotenie tvrdenia o vitamíne E a ochrane DNA, proteínov a lipidov pred oxidačným poškodením

Hodnotenie tvrdenia o vitamíne E a ochrane DNA, proteínov a lipidov pred oxidačným poškodením

Asociácia Specialised Nutrition Europe (pôvodne IDACE) podala cez príslušný úrad vo Francúzsku žiadosť o autorizáciu zdravotného tvrdenia podľa článku 14 Nariadenia (ES) 1924/2006. V žiadosti adresovanej panelu EFSA pre dietetické výrobky, výživu a alergény (NDA) požiadala asociácia panel, aby vypracoval stanovisko o vedeckom opodstatnení tvrdenia týkajúceho sa vitamínu E a ochrany DNA, proteínov a lipidov pred oxidačným poškodením.

26.10.2016

Rast baktérií spôsobujúcich kazenie mäsa počas transportu a skladovania

Rast baktérií spôsobujúcich kazenie mäsa počas transportu a skladovania

Úrad EFSA zverejnil publikáciu s názvom: ,, Rast baktérií spôsobujúcich kazenie mäsa počas transportu a skladovania “, v ktorej sa hovorí, že úrad EFSA posúdil vplyv času a teploty na rast baktérií spôsobujúcich kazenie mäsa, v čerstvom hovädzom, bravčovom, jahňacom a hydinovom mäse.

04.07.2016

Hodnotenie rizika zavlečenia vysoko patogénneho vírusu vtáčej chrípky cez voľne žijúcich vtákov

Hodnotenie rizika zavlečenia vysoko patogénneho vírusu vtáčej chrípky cez voľne žijúcich vtákov

EFSA zverejnila novú publikáciu z workshopu s názvom : „Hodnotenie rizika zavlečenia vysoko patogénneho vírusu vtáčej chrípky cez voľne žijúcich vtákov“, v ktorej sa hovorí, že workshop bol organizovaný ako súčasť hodnotenia rizika zavlečenia vysoko patogénneho vírusu vtáčej chrípky(HPAI) zavlečenej voľne žijúcimi vtákmi do EÚ a následne do chovov hydiny.

04.07.2016

Endokrinné disruptory

Endokrinné disruptory

DG SANTÉ sa hrá s ohňom v predvečer britského referenda o Brexite!

Igor Šarmír, odbor potravinárstva a obchodu SPPK

20.06.2016

Sága glyfosát pokračuje: ani tretí návrh Európskej komisie nebol schválený

Sága glyfosát pokračuje: ani tretí návrh Európskej komisie nebol schválený

S najviac používanou herbicídnou aktívnou látkou to už začína vyzerať veľmi povážlivo, pretože scenár zákazu jeho používania v EÚ po 30.06.2016 začína dostávať úplne realistické kontúry. To sa ešte pred pár mesiacmi zdalo byť absolútne nemysliteľné.

Igor Šarmír, odbor potravinárstva a obchodu SPPK

09.06.2016

O glyfosáte sa stále nehlasovalo

O glyfosáte sa stále nehlasovalo

Európa je neschopná prijať rozhodnutie o budúcnosti glyfosátu na území Európskej únie.

Igor Šarmír, odbor potravinárstva a obchodu, SPPK

23.05.2016

Kauza glyfosát: Európska komisia preložila hlasovanie

Kauza glyfosát: Európska komisia preložila hlasovanie

Ukázalo sa, že experti z jednotlivých členských krajín nielenže majú dosť rozdielny názor, ale otvorene hrozilo, že v hlasovaní by návrh na predĺženie nebol schválený.

Igor Šarmír, odbor potravinárstva a obchodu SPPK

26.04.2016

Rada Európskej Únie (zatiaľ) neschválila glyfosát!

Rada Európskej Únie (zatiaľ) neschválila glyfosát!

Túto informáciu priniesol francúzsky denník Le Monde 8. a 10. marca 2016.

Igor Šarmír, SPPK

15.03.2016

Princíp opatrnosti: vymoženosť alebo prekážka?

Princíp opatrnosti: vymoženosť alebo prekážka?

Princíp opatrnosti sa vzťahuje na stav vedeckej neistoty, keď ohľadom škodlivosti nejakej látky síce existuje dôvodné podozrenie, ale názor príslušnej vedeckej komunity je nejednotný. Jeho uplatňovanie potom znamená, že uvádzanie podozrivej látky na trh sa predbežne zakáže pokiaľ sa vedecký spor nevyrieši a bude možné prijať konečné rozhodnutie.

RNDr. Igor Šarmír, PhD., odbor potravinárstva a obchodu SPPK

22.02.2016

Európska komisia po prvýkrát formálne odsúdená Tribunálom Európskej únie!

Európska komisia po prvýkrát formálne odsúdená Tribunálom Európskej únie!

16. decembra 2015 odsúdil Tribunál EÚ Európsku komisiu z dôvodu „nekonania“ vo veci endokrinných disruptorov.

Igor Šarmír, SPPK

27.12.2015

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce