SPPK logo

Systém duálneho vzdelávania - manuál pre zamestnávateľa, strednú odbornú školu a zriaďovateľa školy

Tento manuál sprevádza zamestnávateľa a školu samotným procesom vstupu do systému duálneho vzdelávania a výkonom praktického vyučovania u zamestnávateľa.

27.09.2018

SPPK logo

Postup zamestnávateľa - zriaďovateľa strediska praktického vyučovania (SPV) podľa nového zákona o odbornom vzdelávaní a príprave

Tento manuál sprevádza zriaďovateľa strediska praktického vyučovania (SPV), ktorý musí určiť, či sa SPV stane dielňou strednej odbornej školy alebo pracoviskom praktického vyučovania, ktoré poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.

30.01.2017

SPPK logo

Praktické vyučovanie u zamestnávateľa v systéme duálneho vzdelávania

Náklady a výnosy spojené s praktickým vyučovaním, finančné a hmotné zabezpečenie žiaka, daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa a žiaka z finančného a hmotného zabezpečenia žiaka podľa zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, zákona o dani z príjmov, zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení.

15.07.2015

SPPK logo

Prehľad procesov strednej odbornej školy v II. etape vstupu zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania 2015

Vstup do systému duálneho vzdelávania ako aj dôležité termíny týkajúce sa prijímacieho konania žiakov na škole.

25.06.2015

SPPK logo

Osvedčenie pre poskytovanie praktického vyučovania v SDV - Manažérsky sumár procesov zamestnávateľa pre vstup do DV II. etapa 2015

Cieľom tohto manažérskeho sumára je poskytnúť zamestnávateľovi rýchlu orientáciu v procesoch, ktoré vedú k získaniu Osvedčenia pre poskytovanie praktického vyučovania v študijnom odbore alebo učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania, ktoré je podmienkou pre vstup zamestnávateľa do systému duálneho vzdelávania.

25.06.2015

SPPK logo

Systém duálneho vzdelávania – manuál pre SOŠ, zriadovateľa a zamestnávateľa

Cieľom manuálu je poskytnúť škole, jej zriaďovateľovi, žiakovi ale aj zamestnávateľovi komplexné informácie, ktoré im pomôžu zodpovedať všetky otázky, s ktorými sa stretnú na ceste odborného vzdelávania a prípravy žiaka s učebnou zmluvou v systéme duálneho vzdelávania.

30.03.2015

SPPK logo

Manuál pre strednú odbornú školu, zriaďovateľa SOŠ a zamestnávateľa - sprievodca systémom duálneho vzdelávania

Cieľom manuálu je poskytnúť škole, jej zriaďovateľovi, žiakovi ale aj zamestnávateľovi komplexné informácie, ktoré im pomôžu zodpovedať všetky otázky, s ktorými sa stretnú na ceste odborného vzdelávania a prípravy žiaka s učebnou zmluvou v systéme duálneho vzdelávania.

25.03.2015

SPPK logo

Manuál pre zamestnávateľa - sprievodca systémom duálneho vzdelávania

Obsah manuálu môže pomôcť zorientovať sa v problematike duálneho vzdelávania, poskytuje základné informácie o podmienkach výkonu praktického vyučovania u zamestnávateľa.

24.03.2015

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce