Termínovník podujatí

Termínovník podujatí
organizovaných v rámci SPPK na rok 2017 
 
                                                                       Aktualizované: 24.10.2017  6:30
 
Dátum
Podujatie
Organizátor
24.10.2017 Mimoriadne zasadnutie Predstavenstva SPPK o 10:00 v Maduniciach v reštaurácii Važinka (pri kostole),  ul.  P. O. Hviezdoslava 8/368. SPPK
24.10.2017 Školenie „Vodný zákon“, Liptovský Mikuláš, 9,00 hod. LPPK LM
25.10.2017 Zasadnutie Predstavenstva a DR RPPK Senica RPPK SE
26.10.2017
Slávnostné podujatie pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komoryo 14.00 hod. v sále PKO v Nitre.
SPPK
26.10.2017 Riadne zasadnutie Predstavenstva a DR RPPK Galanta v Kráľovom Brode. RPPK GA
27.10.2017 Odborný seminár k Africkému moru ošípaných o 9.00 hod. v Agroinštitúte Nitra. SPK
30.10.2017 Slovenská kooperačná burza Košice v hoteli  DoubleTree by Hilton Košice SARIO, SPPK
7.11.2017 Daňové a mzdové témy, lektor RNDr. Jozef Mihál, PD Dlhá n/Orave 9,00 hod. LPPK LM
7.11.2017 Seminár Moderné informačné systémy v riadení podniku (ISAT) – Senica RPPK SE
8. - 10.11.2017 Študijný – relaxačný pobyt, hotel Park Piešťany.  LPPK LM
10.11.2017 Seminár "Vplyv legislatívy a politík na konkurencieschopnosť fariem a rozvoja vidieka"  , SPU Nitra SPPK, SPU
14.11.2017 Seminár na tému „Ochrana osobných údajov“, hotel Jánošík, L. Mikuláš, 9,00 hod. LPPK LM
14.11.2017 BAT FÓRUM 2017, SPU Nitra SPPK
14.11.2017 Školenie" Zákon o dani z pridanej hodnoty a zmeny od 1.1.2018. RPPK LV
22.11.2017
Slávnostné vyhodnotenie V. ročníka „Hovorme o jedle“.
SPPK
23.11.2017 Seminár na tému“ Novela zákona č 330/91 o pozemkových úpravách s účinnosťou od 1.9.2017 a zákon č 97/201322.“  hotel Jánošík L. Mikuláš o 9,00 hod. LPPK LM
21. – 22. 11. 2017
Školenie agronómov členských subjektov RPPK Trnava a RPPK Senica
RPPK Trnava
RPPK Senica
22. – 23. 11. 2017
Školenie mechanizátorov a zootechnikov členských subjektov RPPK Trnava a RPPK Senica
RPPK Trnava
RPPK Senica
23.11.2017
Predstavenstvo SPPK, Úrad komory, Bratislava, 10:00
SPPK
2.dekáda novembra
Pracovné stretnutie zástupcov členských subjektov, Veľké Teriakovce
GPPK RS
27. – 28. 11. 2017
Školenie predsedov a riaditeľov podnikov členských subjektov RPPK Trnava a RPPK Senica
RPPK Trnava
RPPK Senica
28. – 30. 11. 2017
Školenie hlavných ekonómov členských subjektov RPPK Trnava a RPPK Senica
RPPK Trnava
RPPK Senica
december
Predstavenstvo RPPK Zvolen
RPPK ZV
6.12.2017
Sladovnícka konferencia, Agroinštitút Nitra 
SZVPS
7.12.2017
Sladovnícka konferencia, hotel Yasmin, Košice
SZVPS
8.12.2017 Seminár k účtovnej závierke, Ružomberok  9,00 hod. LPPK LM
7. -8.12.2017
Predvianočné ovocinárske dni Piešťany Hotel Magnólia

OUSR

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce