Termínovník podujatí

Termínovník podujatí
organizovaných v rámci SPPK v roku 2017 
 
                                                           Aktualizované: 14.12.2017 6:30
Dátum Podujatie Organizátor
14.12.2017 Zasadnutie Predstavenstva a DR RPPK Komárno v Iži. RPPK KN
14.12.2017 Spoločné zasadnutie predstavenstva a dozornej rady RPPK Považská Bystrica. RPPK PB
14.12.2017 Spoločné zasadnutie Predstavenstva a Dozornej rady RPPK Bratislava vo Svätom Jure. RPPK BA
15.12.2017 Seminár na tému :" Nájom poľnohospodárskych pozemkov, lesných pozemkov, legislatívne zmeny." na družstve Agrospol Bolkovce. RPPK LC
28.12.2017 Predstavenstvo RPPK Zvolen RPPK ZV
  ROK 2018  
12.1.2018 Seminár k problematike pozemkového práva -  vlastnícke práva a užívateľské pomery k poľn. pôde. GPPK RS
15.1 – 18.1.2018 Školenie pre technických pracovníkov poľnohospodárskych podnikov, Grand Hotel Permon Podbanské RPPK NZ
29.1. -1.2.2018 Školenie pre štatutárnych zástupcov a ekonómov poľnohospodárskych podnikov, Grand Hotel Permon Podbanské RPPK NZ
5.2. - 6.2.2018 Školenie - ekonóm, účtovník. RPPK LV
5.2. - 7.2.2018 Študijno-relaxačný pobyt pre štatutárov PP regiónu Trenčín RPPK TN
7.2. - 9.2.2018 RPPK Galanta usporiada vo Veľkom Mederi odborný seminár pre vedúcich organizácií, ekonómov, agronómov, zootechnikov, mechanizátorov a SHR. RPPK GA
13. - 14.2.2018 Školenie - agronóm, mechanizátor, zootechnik. RPPK LV
20.2.2018 XXVIII. VALNÉ ZHROMAŽDENIE RPPK Levice. RPPK LV
20.- 21.2.2018 Pracovné stretnutie - predseda, riaditeľ, konateľ, SHR RPPK LV
23.2.2018 V Galante sa uskutoční pod záštitou RPPK Galanta Seminár pre pracovníkov v poľnohospodárstve, ktorí manipulujú s chemickými faktormi, vrátane veľmi jedovatých látok a prípravkov a jedovatých látok a prípravkov. RPPK GA
19. -21.11.2018 V spolupráci s firmou AURUS s.r.o. Bratislava organizuje RPPK Bratislava vo Vyhniach odborný seminár Manažment poľnohospodárskej pôdy 2018 RPPK BA

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce