Záznam z rokovania prezídií Copa a Cogeca

Záznam z rokovania prezídií Copa a Cogeca

Prezident Copa Joachim Rukwied zdôraznil nutnosť zabezpečenia stability pre poľnohospodárov, odmietol krátenie rozpočtu SPP. Poľnohospodársky sektor je pripravený prispieť k Európskej zelenej dohode, ale musí za to byť riadne finančne odmeňovaný a kompenzovaný.

Ján Baršváry, Odbor poľnohospodárstva a služieb

24.04.2020

Pracovná skupina pre POCC/CCC,  27. marca 2020

Pracovná skupina pre POCC/CCC, 27. marca 2020

Predseda informoval o novej zložke na portáli AgriInfo, kam sa ukladajú všetky podklady a dokumenty súvisiace s Covid-19. Okrem iného sa tam nachádza aj spoločné stanovisko Copa a Cogeca, FDE a EuroCommerce so žiadosťou o otvorenie hraníc pre pracovníkov a pre nákladnú dopravu, aby bolo zaistené fungovanie potravinového dodávateľského reťazca v EÚ.

02.04.2020

Pracovná skupina pre alkohol, 20. februára 2020

Pracovná skupina pre alkohol, 20. februára 2020

Prebehla diskusia o problémoch so skupinou nápojov, ktoré obsahujú alkohol len okrajovo, alebo len v názve, pričom sú nealkoholické.

04.03.2020

Pracovná skupina pre prezídium COGECA, 13. februára 2020

Pracovná skupina pre prezídium COGECA, 13. februára 2020

Financovanie prechodu na klimaticky neutrálnu Európu by malo predstavovať 1 bilión eur počas prvých 10 rokov, po ďalších 10 rokoch ďalších 145 mld. eur.

04.03.2020

Pracovné skupiny pre rozvoj vidieka a SPP, 6. februára 2020

Pracovné skupiny pre rozvoj vidieka a SPP, 6. februára 2020

Budúca SPP, aktuálna situácia a diskusia, Pravidlá prechodného obdobia, Zelená dohoda pre Európu, aktuálna situácia a diskusia a ďalšie témy.

04.03.2020

Pracovná skupina pre osivá, 11. februára 2020

Pracovná skupina pre osivá, 11. februára 2020

Všeobecne nie sú vyhliadky na tento rok príliš optimistické, pri ekologickej výrobe ponuka prevyšuje dopyt, napr. v AT sa kvôli nízkemu dopytu na trhu predávajú ekologické osivá ako konvenčné – s finančnou stratou.

04.03.2020

Zhrnutie správy o výsledku seminára Copa a Cogeca a Európskej siete pre rozvoj vidieka (ENRD), 5. februára 2020

Zhrnutie správy o výsledku seminára Copa a Cogeca a Európskej siete pre rozvoj vidieka (ENRD), 5. februára 2020

Zástupkyňa DG AGRI zdôraznila nutnosť posilnenia roly vidieckych sietí v kontexte všetkých výziev, ktorým vidiecke oblasti a poľnohospodárstvo čelia: výška rozpočtu SPP, digitálna transformácia odvetvia, rozvoj infraštruktúry a environmentálne otázky.

04.03.2020

Pracovná skupina pre POCC/CCC,  4.  februára 2020

Pracovná skupina pre POCC/CCC, 4. februára 2020

Kvôli problémom s dovozom medu veľmi nízkej kvality z Číny a Ukrajiny pripravil sekretariát akčný plán na riešenie tejto problematiky (napr. dodržiavanie pravidiel pri každom dovoze do EÚ, vytvorenie observatória s medom).

04.03.2020

Pracovná skupina pre stratégiu Z farmy na vidličku

Pracovná skupina pre stratégiu Z farmy na vidličku

Pekka Pesonen informoval o úlohe novovzniknutej pracovnej skupiny, ktorá bude sledovať novú stratégiu Komisie Z farmy na vidličku. Témy, ktoré bude pracovná skupiny sledovať, sa budú týkať aj AMO, situácie okolo koronavírusu, ale aj Zelenej dohody pre Európu.

04.03.2020

Pracovná skupina pre fytosanitárnu problematiku, 22.  januára 2020

Pracovná skupina pre fytosanitárnu problematiku, 22. januára 2020

Okrúhly stôl o situácii v členských štátoch, Súčasný stav týkajúci sa účinných látok (chlórpyrifos, chlórpyrifos-metyl, tiakloprid, glyfosát),

03.02.2020

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce