Európska komisia bude presadzovať „stropovanie priamych platieb“

Európska komisia bude presadzovať „stropovanie priamych platieb“

Spoločná poľnohospodárska politika by mala v novom období podporovať tých, ktorí zamestnávajú a udržiavajú vidiek „pri živote“. Chystá sa opätovne stropovanie.

Jarmila Dubravská, odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

01.05.2017

Dotazník pre občiansku spoločnosť k hodnoteniu dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou zo strany EHSV

Dotazník pre občiansku spoločnosť k hodnoteniu dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou zo strany EHSV

Názory Vašej organizácie budú dôkladne preskúmané a zahrnuté do nášho prebiehajúceho posúdenia politiky, ktoré pripravujeme ako príspevok k hodnoteniu Európskej komisie.

EHSV

01.02.2017

Zasadá sekcia pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie

Zasadá sekcia pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie

V pondelok 6. februára sa uskutoční rokovanie, na ktorom budú prezentované stanoviská. Pripomienky a návrhy je možné posielať do 3. februára 2017 mailom.

Klúč |  31.01.2017

Plenárne zasadnutie EHSV v januári 2017 prijalo stanovisko k sociálnemu pilieru

Plenárne zasadnutie EHSV v januári 2017 prijalo stanovisko k sociálnemu pilieru

Prvé plenárne zasadnutie EHSV v tomto roku skončilo, všetky dokumenty boli prerokované a schválené. Členovia EHSV sa dozvedeli podrobnosti o programe Predsedníctva Malty v Rade EÚ, ktorej sme „odovzdali štafetu“.

Jarmila Dubravská, odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

Klúč |  30.01.2017

Začalo 522. plenárne zasadnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Začalo 522. plenárne zasadnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Začína predsedníctvo najmenšieho členského štátu EÚ v Rade EÚ. Na plenárnom zasadnutí členovia EHSV diskutovali o prioritách, ale rokovali aj o ďalších dokumentoch.

Jarmila Dubravská, odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

26.01.2017

Zhodnotili sme Predsedníctvo SR v Rade EÚ

Zhodnotili sme Predsedníctvo SR v Rade EÚ

Bolo Predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ pre občanov úspechom? EHSV hodnotil na svojom prvom zasadnutí v roku 2017 naše predsedníctvo. Boli sme pri tom.

Jarmila Dubravská, odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

26.01.2017

Sekcia pre jednotný trh, výrobu a spotrebu zasadá v piatok 13. januára 2017

Sekcia pre jednotný trh, výrobu a spotrebu zasadá v piatok 13. januára 2017

Na najbližšom rokovaní je v programe Horizont 2020, ale aj hrozby a prekážky jednotného trhu.

Jarmila Dubravská, člen EHSV, SPPK

Klúč |  05.01.2017

520. plenárne zasadnutie EHSV

520. plenárne zasadnutie EHSV

Plenárne zasadnutie je najvyšším orgánom pre prijímanie stanovísk. Rozprava členov EHSV nie je vždy jednoznačná.

Jarmila Dubravská, člen EHSV, SPPK

Klúč |  28.10.2016

Zmení sa poľnohospodárska politika v prospech poľnohospodárov?

Zmení sa poľnohospodárska politika v prospech poľnohospodárov?

Bude nová poľnohospodárska politika v prospech poľnohospodárov? Tá súčasná je náročná a pre subjekty často byrokratická.

Jarmila Dubravská, člen EHSV, SPPK

Klúč |  25.10.2016

EHSV a návšteva farmy PVOD Kočín, Šterusy

EHSV a návšteva farmy PVOD Kočín, Šterusy

PVOD Kočín, Šterusy je príkladom podniku, ktorý úspešne funguje napriek krízam. Funguje v ňom rastlinná aj živočíšna výroba. Je to podnik, kde funguje spolupráca so samosprávou. Podnik, kde si vychovávajú nástupcov.

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., skupina I, EHSV

12.10.2016

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce