Agromechatronik – výzva pre mladých

Agromechatronik – výzva pre mladých

SOŠ Pruské, Združenie AGRION a SPPK zorganizovali 22. februára tlačovú besedu v ilavskom regióne v Pruskom.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

23.02.2017

V Lučenci si zvolili vedenie komory, diskutovali aj o škodách spôsobených poľovnou zverou

V Lučenci si zvolili vedenie komory, diskutovali aj o škodách spôsobených poľovnou zverou

Poľnohospodári združení v RPPK Lučenec volili na valnom zhromaždení predsedu a podpredsedu. V súčasnosti členov trápia najmä škody poľovnou zverou a zatriedenie do ANC oblastí.

Jarmila Dubravská, odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

21.02.2017

Odsúhlasili odporúčané odrody sladovníckeho jačmeňa

Odsúhlasili odporúčané odrody sladovníckeho jačmeňa

Vhodným výberom odrôd sladovníckeho jačmeňa sa ovplyvňuje kvalita sladu a tým aj kvalita konečného výrobku. Výroba sladu v období rokov 2005-2015 mierne kolíše okolo hodnoty 250-tisíc ton ročne, export sladu je niekde na úrovni 200-tisíc ton ročne.

Jarmila Dubravská, odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK, Matej Korpáš, tlačový odbor SPPK

21.02.2017

Porada zväzov - aktualizované

Porada zväzov - aktualizované

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zorganizovala 9. a 10. februára 2017 poradu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi zväzmi vo Veľkom Mederi.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

21.02.2017

Vyhlásenie Únie potravinárov Slovenska

Vyhlásenie Únie potravinárov Slovenska

Valné zhromaždenie Únie potravinárov Slovenska schválilo 20. februára 2017 vyhlásenie k aktuálnej situácii v potravinárskom priemysle.

Únia potravinárov Slovenska

21.02.2017

Odborné vzdelávanie v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh a ich aplikácie

Odborné vzdelávanie v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh a ich aplikácie

Dňa 22.2.2017 organizuje RPPK Trnava školenie v rámci modulu 2 - pre vedúcich pracovníko a modulu 3 - pre aplikátorov

Peter Lacina, odbor poľnohospodárstva a služieb

20.02.2017

Stretnutie s iránskou delegáciou

Stretnutie s iránskou delegáciou

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora privítala 17. februára 20-člennú delegáciu iránskych podnikateľov, ktorí majú záujem o obchodnú spoluprácu so slovenskými agropotravinárskymi firmami.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

20.02.2017

Odborná konferencia Perspektívne prístupy v rastlinnej výrobe

Odborná konferencia Perspektívne prístupy v rastlinnej výrobe

Združenie pestovateľov obilnín a Slovenský zväz olejninárov Vás pozývajú na odbornú konferenciu „PERSPEKTÍVNE PRÍSTUPY V RASTLINNEJ VÝROBE“, ktorá sa uskutoční 21. marca 2017 na Agroinštitúte š.p. v Nitre.

Združenie pestovateľov obilnín

17.02.2017

Vyjadrenie PPA k nevyplateným priamym platbám za rok 2016

Vyjadrenie PPA k nevyplateným priamym platbám za rok 2016

SPPK oslovila 26.01.2017 listom generálneho riaditeľa PPA s informáciou o vykonaní prieskumu medzi poľnohospodármi, ktorí ešte nedostali vyplatené priame platby za rok 2016. Zároveň sme žiadali, aby sa touto situáciou PPA vážne zaoberala.

PPA

17.02.2017

Do pozornosti

Stanovisko SPPK k mimoriadnemu summitu V4 o rozdielnej kvalite potravín

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora víta iniciatívu predsedu vlády SR Roberta Fica riešiť problematiku dvojitej kvality potravín na mimoriadnom summite krajín Višegrádskej štvorky a apelovať na Európsku komisiu, aby zabránila nadnárodným spoločnostiam dovážať na trhy nových členských krajín rôzne kategórie potravín.

V Lučenci si zvolili vedenie komory, diskutovali aj o škodách spôsobených poľovnou zverou

Poľnohospodári združení v RPPK Lučenec volili na valnom zhromaždení predsedu a podpredsedu. V súčasnosti členov trápia najmä škody poľovnou zverou a zatriedenie do ANC oblastí.

Odsúhlasili odporúčané odrody sladovníckeho jačmeňa

Vhodným výberom odrôd sladovníckeho jačmeňa sa ovplyvňuje kvalita sladu a tým aj kvalita konečného výrobku. Výroba sladu v období rokov 2005-2015 mierne kolíše okolo hodnoty 250-tisíc ton ročne, export sladu je niekde na úrovni 200-tisíc ton ročne.

Z prvého tohtoročného Predstavenstva SPPK

Vo štvrtok 16. februára sa uskutočnilo rokovanie Predstavenstva SPPK. Zúčastnení členovia sa najviac zaoberali téme vyplácaniu priamych platieb za rok 2016, aplikácii GSAA, zákonu o odpadoch a registri partnerov verejného sektora aj plánovaným podujatiam, ktoré komora organizuje v blízkom čase.

Pozvánka na Krajské informačné dni

Cieľom Informačných dní pre je oboznámenie poľnohospodárov s aktuálnymi informáciami o systéme podpôr na Slovensku. Diskusia o problémoch, ktoré riešia poľnohospodári v praxi. Pozvánky nájdete vo vnútri článku.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce