Centrá odborného vzdelávania a prípravy

zriadené rozhodnutím Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
podľa § 11 ods. 1 zákona č.184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a § 2 ods. 8 vyhlášky č. 282/2009 Z.z. o stredných školách (aktuálne § 24 zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 
Názov a adresa COVP
Adresa
Identifikačné čísla
Zameranie COVP
Dátum zriadenia COVP
Platnosť COVP
od  - do
Predĺženie platnosti COVP
do
Kontaktná osoba
Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

IČO: 45017000
COVP vo
včelárstve
9.8.2011
9.8.2011 -
9.8.2014
18.9.2019
Riaditeľ školy:
Ing. Pavel Fiľo
Telefón: 048 / 4724511
Fax: 048 / 47 24 514
Mobil: 0905 153 476
e-mail: pafilo@vidiekbb.sk
Webová adresa: www.sosbabb.sk
e-mail školy: sos@sosbabb.edu.sk
Stredná odborná škola záhradnícka
Brezová 2
921 77 Piešťany

 
Zriaďovateľ:
Trnavský samosprávny kraj
IČO: 00162442
COVP v
záhradníctve
15.12.2011
15. 12. 2011 - 15. 12. 2014
9.12.2019
Riaditeľka školy:
Ing. Eva Stručková
Telefón: 033 / 7625695
Fax: 033 / 7621516
Mobil: 0905 918 172
e-mail: struckova@szaspn.sk
Webová adresa: www.szaspn.edupage.org
e-mail školy: szaspn@svspn.sk
Stredná odborná škola Rakovice 
Hlavná 25,
922 08 Rakovice

 
Zriaďovateľ:
Trnavský samosprávny kraj

IČO: 00159174
COVP v záhradníctve a ovocinárstve
15.12.2011
15.12.2011 -
15.12.2014
4.12.2019
Riaditeľka školy:
Ing. Mária Múdra
Telefón: 033 / 77 96102, 77 961 08
Fax: 033 / 77 961 08
Mobil: 0903 447 094
e-mail: mudra.maria@zupa-tt.sk

 
Webová adresa: https://sosrakovice.edupage.org/
e-mail školy: sos.rakovice@zupa-tt.sk
Stredná odborná škola
Adresa: SNP 30
900 28 Ivanka pri Dunaji
Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj
IČO: 42128919
COVP v
- kynológii,
- chove koní a jazdectve,
- rybárstve,
- agropodni-kanie
-farmárstvo
15.2.2012
15.2.2012 - 15.2.2015
4.12.2019
Riaditeľka školy:
Ing. Katarína Kubišová
Telefón: 02 / 45943321
Mobil vrátnica: 0917 323 258
Fax: 02 / 45 943 062
Mobil: 0917 950 353
e-mail: spojsdir@nextra.sk
Webová adresa: http://www.sosivanka.edupage.org; www.spojsivanka.sk
e-mail školy: spojs@nextra.sk
Stredná odborná škola potravinárska
Adresa: Cabajská 6
949 01 Nitra
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
IČO: 17054222
COVP v
- pekárstve a cukrárstve
17.1.2013
17.1.2013 -17.1.2016
 
Riaditeľ školy:
Ing. Katarína Čurillová
Telefón: 037 / 77;204 29
Fax: 037 / 77;204 29
Webová adresa: http://www.soupcabajskanr.edu.sk
e-mail školy: sospnr@gmail.com; sosp@sosp.sk
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
Adresa: Farského 9
851 01 Bratislava
Zriaďovateľ: Bratislavský
samosprávny kraj
IČO: 17054281
COVP v
- pekárstve a cukrárstve
- mäsiarstve a lahôdkárstve
17.1.2013
17.1.2013 -17.1.2016
 
Riaditeľ školy:
PaeDr. Jozef Horák
Telefón: 02 / 622 43 626, 02 / 625 20 353
Fax: 02 / 622 43 604
Mobil: 0905 614 138
e-mail: horak@soupotr.sk

Webová adresa: http://www.soupotr.sk/; http://www.farskeho.sk
e-mail školy: farskeho@soupotr.sk
Stredná odborná škola lesnícka
Adresa: Kollárová 10
081 01 Prešov
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
IČO: 42077168
COVP v
lesníctve
17.1.2013
17.1.2013 -17.1.2021
 
Riaditeľ školy:
Ing. Miroslav Fuchs, PhD.
Telefón: 051 / 77 18548, 051 / 746 56 11
Fax: 051 / 746 56 10
e-mail: riaditel@slspo.sk
Webová adresa: http://www.slspo.sk
e-mail školy: slspo@slspo.sk
Stredná odborná škola lesnícka
Adresa: Akademická 16
969 01 Banská Štiavnica
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 00162710
COVP v
lesníctve
17.1.2013
17.1.2013 - 17.1.2021
 
Riaditeľ školy:
Ing. Miroslav Ďurovič
Telefón: 045 / 691 11 31-32,
Fax: 045 / 692 0850
Mobil: 0908 867 271
e-mail: miroslav.durovic@gmail.com
Webová adresa: http://www.soslbs.sk
e-mail školy: slsbs1@gmail.com
Stredná odborná škola poľnohospodárstvaa služieb na vidieku
Adresa: Na lúkach 18
934 03 Levice
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
IČO: 00162353
COVP v
agropodnikanie-farmárstvo
17.1.2013
17.1.2013 - 17.1.2021
 
Riaditeľka školy:
Ing. Lívia Marčeková
Telefón: 036/631 24 62
Fax: 036/631 24 63
Mobil: 0905 112 120
e-mail: marcekovalivia@gmail.com
 
Webová adresa: http://www.spspasvlevice.sk
e-mail školy: sospasvlevice@gmail.com
Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
Zriaďovateľ:  Banskobystrický samosprávny kraj

IČO: 45017000
COVP v
- pekárstve a cukrárstve
18.9.2014
18.9.2014 - 18.9.2019
 
Riaditeľ školy:
Ing. Pavel Fiľo
Telefón: 048 / 4724511
Fax: 048 / 47 24 514
Mobil: 0905 153 476
e-mail: pafilo@vidiekbb.sk
 
Webová adresa: http://www.sosbabb.sk
e-mail školy: sos@sosbabb.edu.sk
Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie
Hradná 534
033 14 Liptovský Hrádok
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj
IČO: 00162701
COVP v
lesníctve
4.12.2014
4.12.2014 – 4.12.2019
 
Riaditeľ školy:
Ing. Viliam Prukner
Telefón: 044 / 5222 147, 044 / 5222 005
Fax: 044 /5 221 700
Mobil: 0905 656 829
e-mail: -
 
Webová adresa: http://www.slslhr.sk
e-mail školy: slslhr@slslhr.sk
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Predmestská 82
010 01 Žilina 1
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj
IČO: 00162558
COVP v
kynológii
4.12.2014
4.12.2014 – 4.12.2019
 
Riaditeľ školy:
Ing. Ľubomír Schvarc
Telefón: 041 / 723 23 65
Fax: 041 / 723 27 07
Mobil: -
e-mail: riaditel@spospredza.edu.sk
 
Webová adresa: http://www.spospredza.edu.sk
e-mail školy: sekretariat@spospredza.edu.sk
Stredná odborná škola veterinárna
Drážovská 14
950 12 Nitra
Zriaďovateľ:  Nitriansky samosprávny kraj
IČO: 00162370
COVP vo
veterinárnych vedách
19.2.2015
19.2.2015 – 19.2.2020
 
Riaditeľ školy:
Mgr. Edita Križanová
Telefón: 037 / 79 22 004
Fax: 037 / 79 22 022
Mobil: 0948 792 224
e-mail: krizanova@sosvetnr.sk
 
Webová adresa: http://www.sosvetnr.sk
e-mail školy: sosvetnr@sosvetnr.sk
Stredná odborná škola Pruské
Adresa:
Pruské 294
018 52
Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
IČO: 00159298
COVP v
- záhradníctve
- agropodnikaní kynológii
-poľnohospodárstve mechanizácii
- podnikaní pre rozvoj vidieka
18.9.2014
18.9.2019
 
Riaditeľka školy:
Ing. Janka Fedorová
Telefón: 042/ 44 92 532
e-mail súkromný: fedorova.janka@gmail.com
Webová adresa: http://www.sospruske.sk  
e-mail školy: info@sospruske.sk

Spracovali: Mgr. Tatiana Belová, Ing. Jarmila Dubravská, PhD., Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Dátum poslednej aktualizácie: 14.12.2015

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce