SPPK logo

Novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona vyšla v Zbierke zákonov 6.augusta 2015 v čiastke 58/2015 pod číslom 188/2015. Novela zákona nadobúda účinnosť 1.septembra 2015 okrem vybraných ustanovení s neskoršou účinnosťou.

Klúč |  07.08.2015

SPPK logo

Novela zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

Novela zákona č. 102/2014 Z. z. vyšla v Zbierke zákonov 28.júla 2015 v čiastke 55/2015 pod číslom 173/2015. Novela zákona nadobúda účinnosť 1.augusta 2015.

Klúč |  03.08.2015

SPPK logo

Novela nariadenia vlády SR č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh

Novela nariadenia vyšla v Zbierke zákonov 28. júla 2015 v čiastke 55/2015 pod číslom 177/2015. Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Klúč |  31.07.2015

SPPK logo

Novela nariadenie vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov

Novela nariadenia vyšla v Zbierke zákonov 22. júla 2015 v čiastke 54/2015 pod číslom 164/2015. Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.

Klúč |  27.07.2015

SPPK logo

Novela nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka

Novela nariadenia vyšla v Zbierke zákonov 22. júla 2015 v čiastke 54/2015 pod číslom 163/2015. Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.

Klúč |  27.07.2015

SPPK logo

Novela nariadenia o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v z.n.p.

Novela nariadenia vyšla v Zbierke zákonov 22. júla 2015 v čiastke 54/2015 pod číslom 166/2015. Tento zákon nadobúda účinnosť 15.augusta 2015.

Klúč |  24.07.2015

SPPK logo

Správny súdny poriadok

Správny súdny poriadok vyšiel v Zbierke zákonov 17. júla 2015 v čiastke 53/2015 pod číslom 162/2015. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2016.

Klúč |  20.07.2015

SPPK logo

Civilný mimosporový poriadok

Civilný mimosporový poriadok vyšiel v Zbierke zákonov 17. júla 2015 v čiastke 52/2015 pod číslom 161/2015. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2016.

Klúč |  20.07.2015

SPPK logo

Civilný sporový poriadok

Civilný sporový poriadok vyšiel v Zbierke zákonov 17. júla 2015 v čiastke 51/2015 pod číslom 160/2015. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2016.

Klúč |  20.07.2015

SPPK logo

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu

Opatrenie vyšlo v Zbierke zákonov 10. júla 2015 v čiastke 49/2015 pod číslom 157/2015. Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.

Klúč |  13.07.2015

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce