Národný program znižovania emisií SR

Národný program znižovania emisií SR

Návrh Národného programu znižovania emisií Slovenskej republiky predložilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie v lehote od 24.1.2020 do 30.1.2020.

Legislatívny odbor

06.02.2020

Preverovanie priamych zahraničných investícií do únie

Preverovanie priamych zahraničných investícií do únie

V období od 3.2.2020 do 14.2.2020 je na medzirezortné pripomienkové konanie predložený Návrh na zriadenie kontaktného miesta pre vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie, ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR.

Legislatívny odbor

06.02.2020

Program starostlivosti o chránené vtáčie územie Žitavský Luh na roky 2020 - 2049

Program starostlivosti o chránené vtáčie územie Žitavský Luh na roky 2020 - 2049

V období od 24.1.2020 do 30.1.2020 predložilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie Program starostlivosti o chránené vtáčie územie Žitavský luh na roky 2020 - 2049.

Legislatívny odbor

06.02.2020

Program starostlivosti o chránené vtáčie územie sysľovské polia na roky 2020 - 2049

Program starostlivosti o chránené vtáčie územie sysľovské polia na roky 2020 - 2049

V období od 24.1.2020 do 30.1.2020 predložilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie Program starostlivosti o chránené vtáčie územie Sysľovské polia na roky 2020 - 2049.

Legislatívny odbor

06.02.2020

Návrh na doplnenie materiálovej skladby pohotovostných zásob

Návrh na doplnenie materiálovej skladby pohotovostných zásob

Návrh na doplnenie materiálovej skladby pohotovostných zásob predložila Štátna správa hmotných rezerv Slovenskej republiky na medzirezortné pripomienkové konanie v lehote od 30.1.2020 do 12.2.2020.

05.02.2020

Príprava SR na rokovania o budúcich vzťahoch EÚ so spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

Príprava SR na rokovania o budúcich vzťahoch EÚ so spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

V období od 24.1.2020 do 30.1.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie materiál Príprava Slovenskej republiky na rokovania o budúcich vzťahoch EÚ so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska.

05.02.2020

Návrh metodík pre produktové skupiny cestná doprava, kopírovací a grafický papier a počítače a monitory s uplatnením environmentálnych charakteristík v rámci zeleného verejného obstarávania

Návrh metodík pre produktové skupiny cestná doprava, kopírovací a grafický papier a počítače a monitory s uplatnením environmentálnych charakteristík v rámci zeleného verejného obstarávania

V období od 14.1.2020 do 27.1.2020 je na medzirezortné pripomienkové konanie predložený Návrh metodík pre produktové skupiny cestná doprava, kopírovací a grafický papier a počítače a monitory s uplatnením environmentálnych charakteristík v rámci zeleného verejného obstarávania, ktorý pripravilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Legislatívny odbor

16.01.2020

Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 predložilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na medzirezortné pripomienkové konanie v lehote od 9.1.2020 do 22.1.2020.

Legislatívny odbor

16.01.2020

Akčný plán boja proti environmentálnej kriminalite na roky 2020 - 2025

Akčný plán boja proti environmentálnej kriminalite na roky 2020 - 2025

Návrh materiálu je predložený na medzirezortné pripomienkové konanie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v lehote od 8.1.2020 do 21.1.2020.

Legislatívny odbor

16.01.2020

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce