Stanovisko úradu EFSA k aktualizovanému preskúmaniu súčasných maximálnych hladín rezíduí imazalilu podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005 na základe nových toxikologických informácií

Stanovisko úradu EFSA k aktualizovanému preskúmaniu súčasných maximálnych hladín rezíduí imazalilu podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005 na základe nových toxikologických informácií

V súlade s článkom 43 Nariadenia EP a ER č. 396/2005 dostal EFSA od Európskej komisie mandát na poskytnutie dôvodového stanoviska k súčasným maximálnym hodnotám rezíduí (MRL) pre imazal...

06.11.2018

Verejná konzultácia k aktívnej látke clofentezine

Verejná konzultácia k aktívnej látke clofentezine

Rapporteur Assessment Report (hodnotiaca správa spravodajského štátu - priamy odkaz)   Pripomienky k hodnotiacej správe spravodajského členského štátu by mali byť zaslané e...

06.11.2018

Peer review hodnotenia rizika pre aktívnu látku methiocarb

Peer review hodnotenia rizika pre aktívnu látku methiocarb

Prezentované závery úradu EFSA v nadväznosti na peer review hodnotenia rizika pre pesticíd účinnú látku cypermetrín vykonané povereným orgánom spravodajského členského štátu UK v spo...

06.11.2018

Peer review hodnotenia rizika pre aktívnu látku dimetoát

Peer review hodnotenia rizika pre aktívnu látku dimetoát

Stanovisko úradu EFSA týkajúce sa záverov v nadväznosti na peer review počiatočných hodnotení rizík, ktoré vykonalo Taliansko  (RMS) v spolupráci s Bulharskom pre pesticíd účinnú...

06.11.2018

Epidémia spôsobená Listeria monocytogenes vo viacerých krajinách sa spája s konzumáciou produktov z lososa

Epidémia spôsobená Listeria monocytogenes vo viacerých krajinách sa spája s konzumáciou produktov z lososa

Výrobky z lososa určené na priamu spotrebu, ako sú napríklad údené a marinované lososy, sú pravdepodobným zdrojom epidémie Listeria monocytogenes, ktorá sa vyskytla v Dánsku, Nemecku a Francúzsku od roku 2015. EFSA a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) použili metódu sekvenovania celého genómu na identifikáciu nákazy vo viacerých krajinách.

29.10.2018

Vedecké stanovisko EFSA k druhej revízii hodnotenia skupiny ochucovadiel (FGE.201Rev2): 2-alykované, alifatické, acyklické α,β-nenasýtené aldehydy a prekurzory s prídavnými dvojitými väzbami, alebo be

Vedecké stanovisko EFSA k druhej revízii hodnotenia skupiny ochucovadiel (FGE.201Rev2): 2-alykované, alifatické, acyklické α,β-nenasýtené aldehydy a prekurzory s prídavnými dvojitými väzbami, alebo be

Panel pre prídavné látky do potravín a ochucovadlá úradu EFSA bol požiadaný, aby v tejto revízii skupiny ochucovadiel č. 201 zvážil dodatočné dáta o genotoxicite, ktoré poskytol priemy...

25.10.2018

Stanovisko EFSA k súčasným hodnotám MRL pre pendimethalin po prehodnotení potvrdzujúcich údajov podľa článku 12

Stanovisko EFSA k súčasným hodnotám MRL pre pendimethalin po prehodnotení potvrdzujúcich údajov podľa článku 12

Žiadateľ BASF Agro BV požiadal príslušný kompetentný úrad v Holandsku o posúdenie potvrdzujúcich údajov, ktoré boli identifikované ako „not available“ pre pendimethalin v rámci presk...

25.10.2018

Verejná konzultácia úradu EFSA k aktívnej látke ferric pyrophosphate

Verejná konzultácia úradu EFSA k aktívnej látke ferric pyrophosphate

Rapporteur Assessment Report (hodnotiaca správa spravodajského štátu - priamy odkaz)   Pripomienky k hodnotiacej správe spravodajského členského štátu by mali byť zaslané e...

25.10.2018

Verejné pripomienkovanie správy k aktívnej látke diuron

Verejné pripomienkovanie správy k aktívnej látke diuron

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín otvoril verejné pripomienkovanie správy z doplňujúceho hodnotenia k pesticídne aktívnej látke diuron, ktorú vypracovalo Nemecko, ako spravodajský č...

22.10.2018

Verejné pripomienkovanie k návrhu vedeckej správy EFSA k ,,nápravnej akcii” v scenároch pre povrchovú vodu FOCUS

Verejné pripomienkovanie k návrhu vedeckej správy EFSA k ,,nápravnej akcii” v scenároch pre povrchovú vodu FOCUS

Pripomienky je možné zaslať s využitím elektronického vzoru do 5. novembra 2018 na emailovú adresu pras.secretariat@efsa.europa.eu   Document (3.44 MB)   PrivacyState...

22.10.2018

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce