Oznámenie pre žiadateľov vo veci uzatvorenia aplikácie GSAA pre rok 2020

Oznámenie pre žiadateľov vo veci uzatvorenia aplikácie GSAA pre rok 2020

Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti informácie o uzatvorení aplikácie GSAA pre rok 2020 a zoznam schválených a vyradených žiadostí v rámci podporného opatrenia na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe

PPA

25.11.2020

Pýtame sa za vás - potreba skladovacích kapacít na maštaľný hnoj

Pýtame sa za vás - potreba skladovacích kapacít na maštaľný hnoj

ÚKSÚP-u sme sa opýtali, podľa ktorého zákona by sa mala posudzovať potreba skladovacích kapacít na maštaľný hnoj - podľa prílohy č. 1 zákona o hnojivách 136/2000 Z. z. alebo prílohy č. 3 nariadenia vlády 342/2014 Z. z.?

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

Klúč |  19.11.2020

Oznámenie PPA pre žiadateľov o platby na ANC, AEKO a EKO

Oznámenie PPA pre žiadateľov o platby na ANC, AEKO a EKO

PPA oznamuje žiadateľom o platby na ANC, AEKO a EKO, že na základe predbežného prepočtu dobytčích jednotiek v rámci administratívnej kontroly jednotných žiadostí na rok 2020 zistila podozrenie z neplnenia podmienok zaťaženia.

PPA

16.11.2020

Príjem vzoriek na certifikáciu vína obnovený

Príjem vzoriek na certifikáciu vína obnovený

Počnúc dňom 3.11.2020 ÚKSÚP prijíma vzorky na certifikáciu vína. Žiadateľ sa minimálne 2 dni vopred informuje o možnosti prijatia vzoriek vína.

ÚKSÚP

04.11.2020

Príjem vzoriek na certifikáciu vína pozastavený

Príjem vzoriek na certifikáciu vína pozastavený

Počnúc dňom 28.10.2020 až do odvolania ÚKSÚP neprijíma vzorky na certifikáciu vína z dôvodu karanténneho opatrenia oddelenia certifikácie Odboru vinohradníctva a vinárstva a Skúšobného laboratória analýzy vína.

ÚKSÚP

28.10.2020

Informácia pre záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo

Informácia pre záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo

Opatrenie M11 Ekologické poľnohospodárstvo bude realizované novými 2 ročnými záväzkami pričom žiadosti o zaradenie sa predložia na PPA v roku 2021 v termíne stanovenom pre priame podpory.

PPA

28.10.2020

PPA začala s vyplácaním preddavkov na priame podpory za zvieratá

PPA začala s vyplácaním preddavkov na priame podpory za zvieratá

Oznámenia o poskytnutí zálohovej platby bude PPA doručovať prostredníctvom elektronickej pošty. Ponúkame aj odpoveď PPA na naše otázky k vyplateným platbám na dojčiace kravy, ovce/kozy, dojnice, výkrm hovädzieho dobytka, k Zelenej nafte a k predpokladu vyplatenia SAPS v roku 2020, zároveň aj počet nevyplatených platieb z minulého roku.

PPA

27.10.2020

Aktuálne informácie v oblasti POR - AKTUALIZOVANÉ

Aktuálne informácie v oblasti POR - AKTUALIZOVANÉ

O termínoch a spôsobe, akým sa jednotliví uchádzači o odborné vzdelávanie k príslušným modulom budú prihlasovať, Vás budeme informovať v priebehu mesiaca november.

Odbor poľnohospodárstva a služieb

23.10.2020

Celoplošná výnimka v oblasti aplikácie dusíkatých hnojivých látok sa nerealizuje

Celoplošná výnimka v oblasti aplikácie dusíkatých hnojivých látok sa nerealizuje

MPRV SR neakceptovala výnimku s odvolaním sa na zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov, kde zákon neustanovuje právo pre Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky vydať plošnú výnimku zo zakázaného obdobia.

Odbor poľnohospodárstva a služieb

22.10.2020

2. kolo výzvy na Zelenú naftu

2. kolo výzvy na Zelenú naftu

Na webovej stránke PPA bola uverejnená 2. Výzva na predkladanie žiadostí o Zelenú naftu v termíne od 7. októbra 2020 do 13. októbra 2020.

PPA

07.10.2020

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce