Toxikológia cicavcov a riešenie všeobecných otázok vyskytujúcich sa počas prehodnocovania účinných látok

EFSA na svojej stránke zverejnila výsledok zasadnutia peer review zaoberajúceho sa toxikológiou cicavcov a riešenie všeobecných otázok vyskytujúcich sa počas prehodnocovania účinných látok podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009.
 
Hlavné identifikované problémy súviseli s genotoxicitou produktov a princípov „(Q) SAR“ a „read-across“. V predmetnej správe sú spomenuté prezentácie o rôznych usmerneniach a vývojových činnostiach úradu EFSA súvisiacich s hodnotením rizika pesticídov.
 
Viac informácií nájdete na webovom sídle úradu EFSA:
Link na web EFSA – správa Outcome of the pesticides peer review meeting on general recurring issues in mammalian toxicology

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce