Právne informácie

Vstupom a používaním webstránok www.sppk.sk súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje získané v súvislosti s používaním týchto webstránok môžu byť spracovávané prevádzkovateľom webstránky.

Zhromažďovanie vašich osobných údajov

Webstránka www.sppk.sk môže zhromažďovať určité informácie o návšteve užívateľov, napríklad názov poskytovateľa internetových služieb a IP adresu, dátum a čas ich prístupov na webstránku www.sppk.sk, stránky, ktoré sa z webstránky www.sppk.sk otvárajú a internetovú adresu webstránky, z ktorej sa na webstránku www.sppk.sk priamo pripojili. Tieto informácie slúžia ku skvalitneniu našich služieb, analýze trendov a našej ochrane.


Použitie osobných údajov

Prevádzkovateľ webstránky môže sprístupniť osobné údaje tretím osobám len v prípadoch, kedy jej to bude nariaďovať alebo umožňovať zákon, alebo v presvedčení, že takáto akcia je nevyhnutná k zachovaniu zákonov alebo dodržaniu právneho postupu zachovávaného prevádzkovateľom webstránky alebo webstránkou www.sppk.sk; ochrane alebo obrane práv alebo vlastníctva prevádzkovateľa webstránky a jej webstránok; alebo v naliehavých prípadoch k ochrane bezpečia zamestnancov a obchodných partnerov prevádzkovateľa webstránky, užívateľov produktov a služieb prevádzkovateľa webstránky alebo verejnosti. Tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadne osobné identifikačné údaje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, nebudú osobné údaje, ktoré na tejto webstránke poskytnete, bez vášho súhlasu poskytované mimo prevádzkovateľa webstránky.

S vašim súhlasom vám môžeme zasielať informácie o iných produktoch a službách prevádzkovateľa webstránky.


Zabezpečenie vašich osobných údajov

Prevádzkovateľ webstránky venuje ochrane zabezpečenia vašich osobných údajov maximálnu pozornosť, používajúc opatrenia v zmysle požiadaviek zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Zmeny

Vyhradzujeme si spôsob ochrany osobných údajov a úpravy tohoto dokumentu a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce