Spoznali sme víťazov súťaže Hovorme o jedle

22. novembra sme spoznali výhercov už 7. ročníka súťaže Hovorme o jedle. Do projektu, ktorý sa konal v týždni od 14. do 18. októbra, sa tento rok zapojilo 407 základných škôl. Počas siedmych rokov existencie tohto projektu sa do vzdelávania o potravinách a správnych stravovacích návykoch zapojilo už desiatky tisíc žiakov.
 
víťazné výtvarné a fotografické práce žiakov
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) každý rok formou projektu Hovorme o jedle pripomína verejnosti, že diskusia na témy potraviny a správna výživa či potravinový patriotizmus je obzvlášť dôležitá.
 
Mať správne vzdelaného a rozumného spotrebiteľa, ktorý vie, aké potraviny nakupovať a ideálne akého pôvodu majú byť, je výhodou pre každú jednu krajinu, jej ekonomiku, agropotravinárstvo, ale aj zdravotníctvo. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora preto už siedmy rok prostredníctvom základných škôl a súťažno-vzdelávacieho projektu Hovorme o jedle vychováva novú, uvedomelú generáciu spotrebiteľov. Aktuálny ročník ukazuje, že žiaci základných škôl začínajú mať už oveľa bližšie nielen k domácim potravinám, ale už viac vnímajú aj pôvod potravín, ich dovoz a prepojenie na životné prostredie.
 
Viaceré tohtoročné súťažné príspevky sú totiž toho dôkazom. Mladá generácia spotrebiteľov už o niečo viac vníma otázku čerstvých a dovozových potravín. Trápi ich vysoký dovoz potravín zo zahraničia, ktorý negatívne vplýva na  životné prostredie. V mnohých literárnych prácach sa deti zamýšľali nad tým, ako to zmeniť. 
 
podpredsedníčka vlády SR G. Matečná pri galérii víťazných prác
 
Hodnotiace komisie vyberali výhercov v štyroch súťažno-vzdelávacích aktivitách, spomedzi tisícov zaslaných súťažných príspevkov:
 
  1. súťažno-vzdelávacia aktivita “HOVORME O JEDLE” 
  2. výtvarná súťaž “CHUTNÉ MAĽOVANIE” 
  3. literárna súťaž “Poznám zdravé potraviny, z môjho mesta či dediny" 
  4. fotografická súťaž “OČAMI GURMÁNA” 
 
Najaktívnejšou školou súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle sa stala Spojená škola Rudňany z Košického kraja. Veľká vďaka patrí najmä učiteľom, ktorí sa aktívne zapájali do prípravy kreatívnych aktivít pre svojich žiakov. Dnes, po siedmych rokoch intenzívnej práce na projekte Hovorme o jedle, môžem s radosťou povedať, že sme práve vďaka vnímavým učiteľom a riaditeľom základných škôl, ktorí sa rozhodli zapojiť sa do projektu Hovorme o jedle, priniesli medzi žiakov niečo nové, netradičné a najmä zábavné a pútavé – veľký projekt o potravinách.
 
predseda SPPK Emil Macho odovzdáva cenu pre najaktívnejšiu školu VII. ročníka Hovorme o jedle
 
Predseda Emil Macho počas svojho príhovoru vyzdvihol obrovský prínos projketu pre spoločnosť. 
 
"Keď sme pred siedmymi rokmi spúšťali úvodný ročník celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle, nemali sme na očiach ružové okuliare, že to pôjde hladko. Vedeli sme, že základné školy sa počas celého roka intenzívne zapájajú do mnohých projektov, ktoré majú rôzny výchovno-vzdelávací charakter. Vybrať si práve ten náš, bola teda pre ne otázka voľby.
 

 
Stále sme však vnímali, že vzdelávanie mladej generácie spotrebiteľov už počas povinnej školskej dochádzky výrazne zaostáva za európskymi krajinami. Vyhrnuli sme si preto rukávy a pustili sa do roboty.
 
Dnes, po siedmych rokoch intenzívnej práce na projekte Hovorme o jedle, môžem s radosťou povedať, že sme práve vďaka vnímavým učiteľom a riaditeľom základných škôl, ktorí sa rozhodli práve pre Hovorme o jedle, priniesli medzi žiakov niečo nové, netradičné a najmä zábavné a pútavé – veľký projekt o potravinách. Veď písanie básní a úvah na témy spojené s potravinami, fotografovanie jedla, aktivity spojené s dennými témami napríklad o mliečnych výrobkoch, tukoch a cukroch či pitnom režime, navyše odmenené zaujímavými cenami, sa nerobia každý deň počas vyučovania.
 
slávnostný deň odetý do folklórneho šatu
 
A deti sa na to chytili. O jedle hovorili nielen s učiteľmi, ale aj doma. Rozprávali sa s rodičmi o zdravom jedle pri príprave obedu či v obchode počas nakupovania, starí rodičia im odovzdávali svoje skúsenosti spred x-rokov. Jednoducho, potraviny spojili a naďalej prepájajú viaceré generácie spotrebiteľov. A to je skutočný význam projektu Hovorme o jedle. 
 
Vysoko si preto vážim fakt, že dnes súťaž Hovorme o jedle svojím významom oslovuje už nie desiatky, ale stovky základných škôl naprieč celým Slovenskom a tisíce spotrebiteľov rôznych vekových kategórií.
 
Vážení učitelia, chcel by som sa Vám veľmi poďakovať, že deťom pomáhate rásť aj spotrebiteľsky a že ich motivujete k tomu, aby rozumeli, čo nakupovať a odkiaľ nakupovať. Patrí vám za to jedno veľké ďakujem", povedal počas slávnostného vyhodnotenia predseda SPPK. 
 
jedna z desiatich víťazov literárnej súťaže počas čítania svojej práce
 
Cieľom projektu je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.
 
Organizátormi projektu Hovorme o jedle je Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spoločne s Centrom rozvoja znalostí o potravinách. Záštitu nad projektom prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Poďakovanie patrí najmä partnerom, ktorí projekt finančne podporili, všetkým odborným garantom, partnerom podujatia a pedagógom, vďaka ktorým si základné školy projekt Hovorme o jedle každoročne zaraďujú do vyučovacieho procesu.
 
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce