Na zdravie - na Medzinárodný deň mlieka!

Cieľom Medzinárodného dňa mlieka je zvýšiť povedomie o význame konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov ako dôležitej zložke výživy. 
 
 
Mlieko je významným zdrojom bielkovín, vitamínov, minerálov a iných látok, ktoré sú zdrojom výživy pre ľudský organizmus a podieľajú sa na prevencii niektorých závažných ochorení, ako napríklad osteoporózy, trombózy alebo vysokého krvného tlaku.
 
Je potrebné vedieť, že mlieko a mliečne výrobky sú nielen chutné, ale aj zdravé a sú dôležitou súčasťou ľudskej potravy po celé stáročia. „Mlieko je významným zdrojom bielkovín, sacharidov, kalcia, fosforu, magnézia, draslíka, zinku a vitamínov A, B1, B2 a B12“ , vysvetľuje gastroenterológ MUDr. Peter Minárik.
 
Odporúčaná spotreba mlieka a mliečnych výrobkov je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) 220 kg na osobu a rok. Slovensko za touto dávkou výrazne zaostáva, nakoľko jeho spotreba u nás predstavuje len zhruba 170 kilogramov na osobu a rok.
 
 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa mlieka sa vo svete organizuje množstvo aktivít.
 
Aj slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka sa zapájajú do osláv Medzinárodného dňa mlieka. V rámci projektu Adoptuj kravičku a kampane Slovenská mliečna rodina pripravujú Deň otvorených dverí na mliečnych farmách a  Veľkú súťaž s adoptovanou kravičkou o super ceny. Tieto aktivity sa realizujú v rámci Mliečneho fondu, do ktorého prispievajú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka s cieľom prípravy a realizácie informačných a propagačných aktivít na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom zo Slovenska.
 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa mlieka zoorganizovali slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka aj Mliečne raňajky, kde informovali aj o aktuálnom stave v sektore mlieka na Slovensku a o ďalších aktivitách Mliečneho fondu.
 
Predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek novinárom priblížil aktuálny stav v oblasti výroby surového kravského mlieka: "Keďže dnes sa neustále a aj neodborne hovorí o používaní dotácií v agrosektore, tak mliečni farmári dotácie investujú na vykrytie strát, ktoré naďalej charakterizujú sektor prvovýroby mlieka".
 
 
Prvovýrobcovia a aj spracovatelia mlieka naďalej volajú po adresných zásahoch štátu do oblasti mliečneho sektora. "Veľmi by nmám pomohlo, aby MPRV SR konečne odtajnilo štatistické údaje za obchod. Konečne by sa tak reálne sprehľadnila cenotvorba v rámci dodávateľského potravinárskeho retazca", uviedol prezident Slovenského mliekarenského zväzu Stanislav Voskár. 
 
Riaditeľka Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Margita Štefániková priblížila prítomným novinárom najnovšiu aktivitu Mliečneho fondu - projekt Adoptuj kravičku. Pre rodiny a žiakov základných škôl organizuje fond v júni dni otvorených dverí na farmách, kde si deti môžu reálne pozrieť kravičky, o ktoré sa prostredníctvom vytvorenej mobilnej aplikácie vyrtuálne po celý rok starajú.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce