Priami členovia

Agentúra 83, s.r.o.

 
konateľ spoločnosti
 
Radovan Vrablec
 
Agentúra 83, s.r.o.
Sokolská 143, 908 72 Závod
Fax: +421 34 775 18 02, Mobil: +421 907 366 062
 

Agra Poisťovňa

 
riaditeľ
 
Dalibor Bán
 
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava
Tel.: 02/55 64 34 50, Fax: 02/55 64 34 51
 

Agročat, a.s.

 
predseda predstavenstva
 
Ing. Pavel Majerčák 
 
930 08  Čilížská Radvaň
Tel.: 031/55 411 87, Fax: 031/55 412 03
 

Agropodnik, a.s. Trnava

 
Bc. Emil Macho
 
Odbor služieb pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Chovateľská 2, 917 01  Trnava
Tel.: 033 / 544 64 81, Fax: 033 / 550 47 61
Mobil: 0917 288 377
 

Agrovit Branisko, s.r.o.

 
Ing. Juraj Vitko
č. 151
082 35  Bertotovce
 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

 
vedúci Agropoistenia
 
člen predstavenstva
 
Ing. Anton Jendek
 
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Tel.: 02/596 33 058
 
 
Ing. Miroslav Pacher
 
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Tel.: 02/596 33 280, Fax: 02/606 65 431
 

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

 
JUDr. Martin Katriak
 
Bajkalská 25, 827 18  Bratislava
Tel.: 0800 555 567, 02 / 58 233 233
 

Československá obchodná banka, a.s.

 
člen predstavenstva
 
špecialista pre agroklientelu

JUDr. Ľuboš Ondrejko


Československá obchodná banka, a. s.
Žižkova 11, 811 02  Bratislava
Tel.: +421 259 668 631
 

Ing. Mgr. Marianna Čertíková


Československá obchodná banka, a. s.
Žižkova 11, 810 02  Bratislava
Tel.: +421 259 668 631

Dan – Slovakia Agrar, a.s.

 
Mogens Hansen
 
Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder
Tel: 031 590 34 11
E-mail: mail@dsa.sk

 

Duslo, a.s.

 
finančná riaditeľka a členka predstavenstva 
 

Ing. Kvetoslava Trenčianska

Duslo, a.s. 
Adm. budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa
Tel.: 031/775 25 10, Fax: 031/775 30 01
E-mail: sgr@duslo.sk

Ing. Dominika Stračárová

Administratívna budova ev. č. 1236
927 03  Šaľa
Tel: +421 (0)31 775 2510
Mobil: +421 (0)904 829 832
 

ENAGRO, a.s.

 
predseda predstavenstva
 
podpredseda predstavenstva

Ing. Robert Spišák 

Trnavská cesta
920 41  Leopoldov
Fax: 03 / 735 08 11, Mobil: 0917 682 889
 
Ing. Zoltán Hegyi 
Trnavská cesta
920 41  Leopoldov
Fax: 03 / 735 08 11, Mobil: 0917 682 889
 

IKEA Industry Slovakia, s.r.o. o.z. Malacky Boards

 
Jánis Lencévićs
 
Továrenská 2614/19, 901 01  Malacky
Mobil: +421(0)911 402 458
E-mail: alica.sediva@ikea.com
               lubos.molitoris@ikea.com
 

Ing. Norbert Fassinger - NOFA

 
Ing. Norbert Fassinger
 
č. 449
 059 72  Vrbov
Mobil: +421 905 324 547
E-mail:  info@nofa.sk
 

Ing. Andrej Gajdoš

 
Ing. Andrej Gajdoš
 
Bystrická 2492/7
902 01 Pezinok
Mobil: 0911 612 164
 

Karpatovka, s.r.o.

 
konateľ spoločnosti
 
Miloš Čarný
 
Karpatovka, s.r.o. 
č.106, 082 33 Chminianska Nová Ves
Tel.: 051/7794113, 051/7955838, Fax: 051/7795321
E-mail: karpatovkasro@gmail.commilos.carny@zoznam.sk
 

Medzičilizie, a.s.

 
predseda predstavenstva
 
Ing. Pavel Majerčák 
č.329
930 08  Čilížská Radvaň
Tel.: 031/55 411 87, Fax: 031/55 412 03
 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

 
generálna riaditeľka
 

Ing. Zuzana Nouzovská

NPPC 
Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Tel.: +421 37 65 46 122
E-mail: nppc@nppc.sk
 

PALMA, a.s.

 
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 
podpredseda predstavenstva
 
Martin Varga
 
PALMA, a.s.
Račianská 66, 836 04 Bratislava
Tel.: 02/49 245 111
E-mail: kontakt@palma.sk
 
JUDr. Daniel Pleva
 
PALMA, a.s.
Račianská 66, 836 04 Bratislava
Tel.: 02/49 245 111
E-mail: kontakt@palma.sk
 

PD Kapušany pri Prešove

 
predsedkyňa
 
Ing. Viera Sučková
 
č.568, 082 12 Kapušany
Tel.: 051/ 794 12 21, Fax: 051/ 794 13 87
E-mail: pdkapusany@gmail.com
 

PD Sekčov v Tulčíku

 
predseda
 
Ing. Vendelín Pacan
 
č.323, 082 13 Tulčík
Tel: 051/7789811, 4557705, 455 77 05, Fax: 051/ 455 77 04
 

PD so sídlom v Jarovniciach

 
predseda
 
Ing. Stanislav Eliáš
 
PD Jarovnice
082 63 Jarovnice
Tel.: 051/ 459 42 36, Fax: 051/ 459 45 00
 
 
 

Polnovakia Agrar, s.r.o.

 
Ulrik Biel Hansen
 
Ružinovská 42
821 01  Bratislava
 

PRILLINGER Slovensko, spol. s r.o.

 
konateľ spoločnosti
 
Mgr. Ľubomír Tikl
 
Nádražná 32, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel: +421 (2) 402 087 11
 

Agropoistenie.sk, člen RENOMIA group

 
riaditeľka poľnohospodárskeho poistenia
 
Ing. Viera Tóthová
 
RENOMIA 
Agropoistenie s.r.o., Radlinského 12, 949 01 Nitra
Tel.: +421 908 721 791
E-mail: tothova@agropoistenie.sk
 

S Slovensko, spol. s r.o.

 
konateľ spoločnosti
 
Tomáš Revaj
 
Tomášikova 17, 821 02 Bratislava
Tel.: 02/ 482 69 450, Fax: 02/ 482 69 451
E-mail: info@sslovensko.sk
 

Slovenská asociácia ochrany rastlín (SCPA)

 
výkonný riaditeľ
 
Jozef Kotleba
 
SCPA - Slovenská asociácia ochrany rastlín, Rešetkova 11, 831 03 Bratislava
E-mail: kotleba.scpa@zoznam.sk
 

Slovenské farmárske družstvo

 
predseda predstavenstva
 
Ing. František Podhányi
 
Protifašistických bojovníkov 11
040 01  Košice
Mobil: 0918 326 682
E-mail: frantisek.podhanyi@slovenskefarmarske.sk
 

Stredná odborná škola Fiľakovo

 
riaditeľ
 
Ing. Attila Varga
 
Kalinčiakova  1584/8, 986 01  Fiľakovo
Tel: (+421 47) 4511970, 1 
Fax: (+421 47) 4511969 
 

Stredná odborná škola potravinárska

 
riaditeľka
 
Katarína Čurillová
Cabajská 6, 949 12 Nitra
Tel.: 037/7720427, (9)
E-mail: katarina.curillova@sosp.sksosp@sosp.sk
 

TATRA BANKA, a.s.

 
riaditeľ
 
tajomník spoločnosti

Martin Štiblický

Tatra Banka, (riaditeľ odd.) 
Hodžovo nám.3 P.O.Box 42, 850 05 Bratislava 55
Tel.: 02/ 591 91 111, Fax: 02/ 591 91 110
E-mail: martin_stiblicky@tatrabanka.sk
 

Radovan Mik

Tatra Banka
Hodžovo nám.3 P.O.Box 42, 850 05 Bratislava 55
Tel.: 02/ 591 91 111, Fax: 02/ 591 91 110
E-mail: radovan_mik@tatrabanka.sk
 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. , pobočka zahraničnej banky

 
štatutárny zástupca
 
 Ing. Miroslav Štrokendl
 
Šancova 1/A, 813 33  Bratislava
Tel.:  02/ 495 04 000
 
 
 
tajomník
 
Ing. Peter Horný
 
Šancova 1/A, 813 33  Bratislava
 Tel.:  02/ 4950 2598
 
 

Všeobecná úverová banka, a.s.

 
riaditeľ pre agrosektor
 
člen predstavenstva

Martin Hubinský

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 28
Tel.: 02/ 505 52 459, Fax: 02/ 555 66 668
E-mail: mhubinsky@vub.sk
 

Andrej Viceník 

Mlynské Nivy 1, 829 90  Bratislava 28
Tel: 02/ 505 52 849, Fax: 02/ 555 66 668
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce