Úrad SPPK v Bratislave

VEDENIE

Ing. Jozef Artim, CSc. (ústredný riaditeľ)
klapka [101]
Tel.: 02/502 17 101, 102
E-mail: artim@sppk.sk

 
Korešpondenčná adresa: 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Záhradnícka 21 
81107 Bratislava 1
 
E-mail: sppk@sppk.sk
IČO: 31826253
DIČ: 2020828590
číslo účtu (IBAN): SK 02 1111 0000 0066 0209 4005 - UniCredit Bank
 

Sekretariát

Vrátnica

Alena Hrobáriková
(vedúca sekretariátu)
 
klapka [102]
Tel.: 02/502 17 102, Fax: 02/555 64 800 
E-mail: sekretariat@sppk.sk
Informátor
klapka [111]
Tel.: 02/502 17 111, Fax: 02/555 64 800 

 

Odbor poľnohospodárstva a služieb

Ing. Ján Baršváry 
(riaditeľ odboru)

klapka [408]
Tel: 02/502 17 408
E-mail: barsvary@sppk.sk
 
Pracovná náplň:
riadenie odboru poľnohospodárstva a služieb
spoločná poľnohospodárska politika
program rozvoja vidieka
operačné programy 2014-2020
 
   Ing. Martin Rovaš, PhD     
klapka [401]
Tel.: 02/502 17 401
E-mail: rovas@sppk.sk
 
Pracovná náplň: 
priame platby
škody poľovnou zverou
monitoring poľných prác 

 
Ing. Peter Janičina
klapka [106]
Tel.: 02/502 17 106
 
Pracovná náplň:
medzinárodné spolupráce
príprava zasadnutí samospráv krajín V-4
príprava porád Predstavenstva SPPK


Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD.
 
 
Pracovná náplň:
zastupovanie SPPK v EHSV v Bruseli
 

Ing. Marian Mituch
 
klapka [409]
Tel.: 02/502 17 409
E-mail: mituch@sppk.sk
 
Pracovná náplň:
riadenie rizík
organizačná činnosť

 

Odbor potravinárstva a obchodu

Mgr. Tatiana Belová 
(riaditeľka odboru)
klapka [402]
Tel.: 02/502 17 402
E-mail: belova@sppk.sk
 
Pracovná náplň:
riaditeľka odboru potravinárstva a obchodu
kvalita a bezpečnosť potravín 
presadzovanie zvýšenia predaja slovenských potravín
tajomníčka sektorovej rady SPPK pre odborné vzdelávanie a prípravu
Ing. Henrieta Vrábľová
klapka [403]
Tel.: 02/502 17 403
E-mail: vrablova@sppk.sk
 
Pracovná náplň:
obchodné a ekonomické štatistiky
stredoškolské odborné vzdelávanie
zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch

 

Tlačový odbor

Mgr. Janka Holéciová 
klapka [108]
Tel.: 02 502 17 108, mobil: 0911 646 628
E-mail: jana.holeciova@sppk.sk
 
Pracovná náplň:
- hovorkyňa SPPK
- styk s médiami 
- mediálny monitoring a analýzy
- koordinácia prípravy verejných
  vystúpení predstaviteľov SPPK
Mgr. Matej Korpáš
klapka [108]
Tel.: 02 502 17 108, mobil: 0903 588 068
E-mail: korpas@sppk.sk
 
Pracovná náplň:
- copywriting
- starostlivosť o web a sociálne siete
- terénna práca

 

 

Legislatíva

Ekonomická agenda

 
Mgr. Eva Gernátová 
klapka [107]
Tel.: 02/50217107
E-mail: gernatova@sppk.sk
 
Pracovná náplň:
- tvorba podkladov na pripomienkovania
k zákonom
- pomoc členom SPPK v legislatíve
 
 
Ing. Jana Plačková 
klapka [205]
Tel.: 02/502 17 205
E-mail: plackova@sppk.sk
 
Pracovná náplň:
- ekonómka a účtovníčka

Administrácia

Vestník

Ing. Valerian Formánek 
klapka [104]
Tel.: 02/502 17 104
E-mail: formanek@sppk.sk
 
Pracovná náplň:
- informatik
- správca budovy úradu
- evidencia členov a členské príspevky
- administrácia web stránky
- skladiskové a tovarové záložné listy
 
Alena Hrobáriková
 
 
Pracovná náplň:
-  príprava Vestníka MPRV SR

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce