3. Podanie žiadosti o overenie spôsobilosti

Mesiac prípravy/spracovania: najneskôr do 10.4.2015

Procesný postup týkajúci sa začiatku overovania spôsobilosti zamestnávateľa sa začína podaním písomnej žiadosti. Žiadosť zamestnávateľ doručuje tej stavovskej organizácii alebo profesijnej organizácii, ktorá vykonáva vecnú pôsobnosť vo vzťahu k študijnému odboru alebo učebnému odboru, v ktorom zamestnávateľ plánuje poskytovať praktické vyučovanie. Vecná pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a učebným odborom je upravená vo Vyhláške č. 282/2009 Z. z. o stredných školách.

Žiadosť musí zamestnávateľ predložiť  príslušnej stavovskej alebo profesijnej organizácii najneskôr do 10. apríla 2015 a v prípade získania osvedčenia môže zamestnávateľ začať poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania od 1. septembra 2015. V tomto časovom horizonte sa predpokladá aj nábor žiakov spočívajúci v propagácii odborného vzdelávania a prípravy v študijnom alebo učebnom odbore, v ktorom zamestnávateľ plánuje zabezpečovať žiakom praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.

Za účelom jednotného postupu jednotlivých stavovských organizácií a jednotlivých profesijných organizácií je upravený systematický postup pri overovaní a sú nastavené základné pravidlá, ktoré musí dodržať každá stavovská organizácia a profesijná organizácia.

Každá stavovská organizácia a profesijná organizácia  zriaďuje  svoju komisiu pre overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce