8. Oznámenie o uzatvorení zmluvy o duálnom vzdelávaní príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii

Mesiac prípravy/spracovania: do 15 dní po uzatvorení zmluvy
 

Zamestnávateľ je podľa § 16 ods. 12 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, povinný najneskôr do 15 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o duálnom vzdelávaní  písomne oznámiť túto skutočnosť príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii. Rovnako postupuje zamestnávateľ aj vtedy, ak došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní.

 

 

Súbory

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce