Úspech SPPK pri zavádzaní redistributívnej platby pre rok 2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prezentovalo zámer na zavedenie redistributívnej platby na rok 2021 v sume 150 EUR na prvých 28 ha pre všetkých prijímateľov priamych platieb 26.01.2021, pričom nebolo vôbec jasné, aké budú podmienky jej zavedenia. Podľa legislatívy Európskej únie bolo povinné túto skutočnosť oznámiť Európskej komisii do 19. februára 2021. Chceli tak urobiť bez akýchkoľvek konzultácií s poľnohospodárskou verejnosťou.
 
1.Aktivity na odbornej báze
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vyjadrila ihneď ostrý nesúhlas so spôsobom a formou zavedenia takto navrhnutej redistributívnej platby. Poskytnutie redistributívnej platby vo výške 150 EUR na prvých 28 ha (mimochodom najvyššie z 10 krajín EÚ, ktoré tento typ podpory uplatňujú) by totiž malo negatívne dopady ako zníženie základnej platby zo 120 EUR/ha na 95 EUR/ha vzhľadom na potrebu vyčleniť z priamych platieb na rok 2021 až takmer 34 mil. EUR, ďalej veľká časť redistributívnej platby by smerovala fyzickým osobám nepodnikateľom, ktorých poľnohospodárska produkcia je minimálna (až 43% TTP), čo považujeme za plytvanie finančných prostriedkov.
 
Ďalším negatívom by bol predpokladaný nárast počtu umelo vytvorených žiadateľov vzhľadom na vysokú hektárovú platbu (špekulatívny záujem o pôdu) ako aj nárast viacnásobných deklarácií a následné problémy pri vyplácaní priamych podpôr Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, ktorá je v podmienenej akreditácii či narušenie stability sektora v čase pandémie COVID-19.
 
Vzhľadom na tieto skutočnosti komora ihneď analyzovala situáciu, pripravila argumentáciu proti plánovanej podobe redistributívnej platby, mobilizovala sa v mediálnom a diplomatickom priestore a ohlásila plánované protestné akcie.
 
Navrhli sme zaviesť spodnú hranicu na 5 ha a znížiť výšku redistributívnej platby na 80 €/ha, ako aj ďalšie alternatívy.
 
2.Mediálne aktivity
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spustila jeden z najintenzívnejších mediálnych tlakov, aby zastavila alebo zmiernila s pomocou odborných poznatkov a prepočtov ministrom prezentovanú podobu redistributívnej platby.
 
Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho zaslal oficiálny list  ministrovi pôdohospodárstva so žiadosťou o potvrdenie zámeru zavedenia redistributívnej platby a potvrdenie o jej výške. Podporu predsedovi komory vyjadrilo listom 36 regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych komôr (RPPK).
 
Na tlačovej besede - „Už stačilo“ dňa 9.2.2021 sme prezentovali náš ostrý nesúhlasný postoj, informovali sme o odovzdávaní debničiek s potravinami pre premiéra, členov vlády SR a predsedu NR SR a o našich ďalších aktivitách – forme pozitívneho protestu a celoslovenského odovzdávania potravín a príprava traktorového protestu.
 
Ďalšou aktivitou v ten istý deň bolo aj  odovzdanie debničiek s potravinami.
 
Predseda SPPK  diskutoval s ministrom pôdohospodárstva na TA3 v Téme dňa – 10.2.2021, okrem toho komora poskytla vyjadrenia do médií.
 
V rámci celoslovenského odovzdávania potravín – „Vy pomáhate, my ďakujeme“ 12.2.2021 sa uskutočnila aj tlačová beseda v Bratislave pred Geriatrickou nemocnicou v Podunajských Biskupiciach.
 
Dňa 12.2.2021 sa zišiel na mimoriadnom rokovaní aj Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, po skočení ktorého sa predseda SPPK zúčastnil na tlačovej konferencii.
 
Zástupcovia regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych komôr poskytli individuálne vyjadrenia v regiónoch.
 
Pripravila sa  tlačová správa – Odovzdali sme viac ako 23 ton potravín, ktorá bola zaslaná médiám 18.2.2021
 
Vo februári 2021 dvakrát mimoriadne rokovalo Predstavenstvo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, uskutočnili sa porady s regionálnymi poľnohospodárskymi a potravinárskymi komorami. Po mimoriadnom rokovaní predstavenstva 23.2.2021 boli médiá informované prostredníctvom tlačovej správy vrátane individuálnych vyjadrení v nasledujúcich dňoch.
 
Kampaň prebehla v Roľníckych novinách, na webe sppk.sk sa priebežne zverejňovali články, ďalej to bolo promo /aj platené promo/na facebookoch SPPK a Slovenské sú najlepšie /video, foto z odovzdávania potravín, video z Témy dňa, vyjadrenia v médiách/. Prostredníctvom PR agentúry bola zabezpečená podpora v regionálnych MY – SME. V médiách sa prezentovala hrozba príprav traktorového protestu.
 
Reálna príprava traktorového protestu bola zameraná na výber hesiel, tlač transparentov, trasy traktorov, mobilizáciu regiónov. Úrad Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory intenzívne komunikoval s regiónmi, sumarizovali sa práce, pripravovala a spracovávala sa online tabuľka so zapisovaním hlavných koordinátov protestu /trasy, kontaktné miesta a osoby, heslá/.
 
Úrad Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory vypracoval v spolupráci s Právnickou fakultou UK a externých právnikov právne stanoviská k podobe a rozsahu traktorového protestu vo vyhlásenom núdzovom stave.
 
Komora pripravila svoj podcast – Reakcia na definitívnu podobu redistributívnej platby z pohľadu M. Štefčeka a A. Palágyiho – členov Predstavenstva SPPK.
 
3. Oficiálne a neoficiálne rokovania (február 2021)
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora – prioritne jej predseda Emila Macho, uskutočnila počas troch týždňov sériu telefonických aj osobných oficiálnych a neoficiálnych rokovaní s vedením ministerstva, predsedom vlády SR, predsedom Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, členmi Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv. Po nich nasledovala telefonická komunikácia s ministrom financií Eduardom Hegerom. Vďaka tlaku, ktorý vyvíjala Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, mimoriadne zasadal Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
 
Trojtýždňový intenzívny tlak SPPK priniesol svoje ovocie a výslednú podobu redistributívnej platby môžeme považovať nielen za rozumný kompromis, ale za úspech. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR do Bruselu oznámilo zavedenie redistributívnej platby vo výške 50 EUR na prvých 28 ha a zároveň presun takmer 26 mil. EUR z II. piliera do I. piliera SPP, ktoré by sa inak pravdepodobne nedočerpali (prepadli). Na redistributívnu platbu z tejto sumy pôjde cca 11 mil. EUR a zvyšná suma pokryje zvýšenie základnej platby (SAPS) o cca 1,7 EUR/ha ako aj zvýšenie greeningovej platby a viazaných priamych platieb.
 
Ministerstvo naviac vo svojom oznámení do Bruselu neuviedlo ani pôvodne avizované zavedenie stropovania priamych platieb nad 500 000 EUR. Stropovanie bude zavedené až od roku 2023. Týmto krokom sme sa vyhli zbytočnej byrokratickej záťaži žiadateľov aj PPA.
 
Ukázali sme jednotu a silu.
 
Vieme nielen vysoko odborne argumentovať a brániť naše priority, ale aj konštruktívne prejaviť svoju nespokojnosť formou, ktorá je primeraná núdzovému stavu, keď sme pracovníkom v prvej línii boja proti COVID-19 darovali v priebehu niekoľkých dní viac ako 23 ton slovenských potravín.
 
Naďalej ostávame v štrajkovej pohotovosti.
 
Čítajte tiež krátky článok s faktami o postupe prijatia a dopadoch redistributívnej platby.
 
Článok si môžete prečítať TU: http://www.agropolitika.sk/

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce