Svetové ceny potravín v roku 2020 na trojročnom maxime

Index cien potravín FAO dosiahol v decembri 2020 priemerne 107,5 bodu, čo je o 2,3 bodu (2,2%) viac ako v novembri. Ide o siedmy po sebe idúci mesiac rastu. V decembri posilnili okrem cukru všetky ostatné sledované podindexy. Najviac stúpli ceny rastlinných olejov, nasledovali mliečne výrobky, mäso a obilniny. Za celý rok 2020 zaznamenal incex cien priemerné trojročné maximum 97,9 bodu, čo prestavuje o 2,9 bodu (3,1%) viac ako v roku 2019.
 
 
Index cien obilnín FAO dosiahol v decembri v priemere 115,7 bodu, čo predstavuje nárast oproti novembru o 1,3 bodu (1,1%). Je to zároveň šiesty po sebe idúci mesiac rastu. Za rastúcimi cenami pšenice bolo najmä sprísnenie dodávok medzi hlavnými vývozcami, obavy z posilňovania podmienok v Spojených štátoch amerických, ako aj očakávania nižších dodávok pšenice z Ruskej federácie. Na zvýšenie cien kukurice mali vplyv pretrvávajúce obavy z vyhliadok na plodiny v Južnej Americe. K ďalšej podpore prispel aj prudký nárast cien sóje. V decembri tiež vzrástli medzinárodné ceny ryže, čo bolo podporené obmedzenou dostupnosťou z Thajska a Vietnamu a zvýšeným záujmom kupujúcich o indické a pakistanské dodávky.
 
Za celý rok dosiahol index cien obilnín FAO v priemere 102,7 bodu, čo predstavuje nárast o 6,4 bodu (6,6%) oproti priemeru v roku 2019. Zároveň predstavuje táto hodnota najvyšší ročný priemer od roku 2014.
 
Index cien rastlinných olejov FAO zaznamenal v decembri v priemere 127,6 bodu. Medzimesačne stúpol o 5,7 bodu (4,7%) a dosiahol najvyššiu úroveň od septembra 2012. Najväčšie posilnenie cien sme zaznamenali u palmového oleja, v tesnom závese sú však všetky ostatné podindexy. Medzinárodné ceny palmového oleja rástli už siedmy mesiac po sebe. Je to spôsobené obmedzením dodávok v hlavných producentských krajinách. Exportné toky boli navyše ovplyvnené prudkým zvýšením vývozných ciel v Indonézii, ktorá je popredným svetovým dodávateľom palmového oleja. Medzinárodné ceny sójového oleja dosiahli sedemročné maximá. Spôsobilo to zníženie vývoznej dostupnosti v Argentíne, kde sa konajú dlhodobé štrajky. Repkový a slnečnicový olej čerpal zo stabilného trhu s palmovým olejom.
 
Za celý rok dosiahol FAO index cien rastlinných olejov priemerne 99,1 bodu, čo je o 15,9 bodu viac (alebo 19,1%) oproti predošlému roku a predstavuje trojročné maximum.
 
Index cien mlieka a mliečnych výrobkov FAO dosiahol v decembri priemerne 108,8 bodu, čo predstavuje nárast o 3,4 bodu (3,2%) od novembra. Opäť ide už o siedmy po sebe idúci nárast hodnoty indexu. V decembri sa zvýšili hodnoty všetkých mliečnych výrobkov, ktoré sú v indexe zahrnuté. Bolo to spôsobené najmä silným dopytom po dovoze v spojení s obavami z poveternostných podmienok na produkciu mlieka v Oceánii. Posilnenie cien podporil aj vysoký vnútorný dopyt a zaostávajúca výroba niektorých mliečnych výrobkov v západnej Európe.
 
 
Za celý rok 2020 sa dostal index cien mlieka a mliečnych výrobkov FAO na priemernú hodnotu 101,8 bodu, čo je medziročný pokles 1,0 bod (1,0%). Medzi mliečnymi výrobkami zaznamenali najprudší pokles ceny masla, nasledovalo sušené plnotučné mlieko. Ceny odstredeného mlieka, sušené mlieko a syra sa naopak zvýšili.
 
Index cien mäsa FAO narástol v decembri o 1,6 bodu (1,7%) a dosiahol v priemere 94,3 bodu. Aktuálna hodnota je však o 12,3 bodu (11,6%) nižšia ako pred rokom. December bol zároveň tretí po sebe idúci mesiac rastu. Zvýšený dopyt po dovoze, predovšetkým z blízkeho východu, vysoký predaj v kľúčových producentských krajinách a nepriaznivý vplyv vtáčej chrípky na Európu posilnil svetové ceny hydinového mäsa.  Zvýšili sa aj ceny hovädzieho a ovčieho mäsa, a to najmä kvôli obmedzeným dodávkam z Oceánie. Ceny bravčového mäsa naopak mierne poklesli. Bolo to spôsobené najmä pozastavenými dodávkami od popredných európskych výrobcov (najmä Nemecko) na ázijský trh z dôvodu šírenia afrického moru ošípaných.
 
Za celý rok dosiahol index cien mäsa FAO priemerne 95,5 bodu, čo predstavuje medziročný pokles o 4,5 bodu (4,5%) oproti roku 2019. Najväčší ročný pokles sme zaznamenali pri hydinovom mäse, nasledovalo ovčie, bravčové a hovädzie mäso.
 
Index cien cukru FAO oproti novembrovému prudkému nárastu v decembri naopak mierne klesol a dosiahol priemer 87,0 bodu. Ceny ovplyvnili najnovšie údaje, ktoré ukázali, že dovoz cukru do Číny, druhého najväčšieho dovozcu cukru na svete, medzi januárom a novembrom 2020 medziročne vzrástol o 37%. Aj Indonézia zaznamenala zvýšený dopyt po rafinovanom cukre pre potravinársky a nápojový priemysel. Prudké nárasty cien zamedzili vyhliadky na produkciu v Brazílii (najväčšom producentovi na svete) a Indii, kde sa očakáva v nasledujúcej sezóne zvýšenie produkcie o 17%.
 
Za celý rok dosiahol index cien cukru FAO priemerne 79,5 bodu, čo predstavuje medziročný nárast o 0,9 bodu (1,1%).
 
 
Index cien potravín FAO (FAO Food Price Index; FAO je skratka pre Food and Agriculture Organization, v preklade Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) je mierkou mesačných zmien medzinárodných cien základných potravinárskych komodít.
Počet bodov 100 predstavuje priemerná cena komodít z rokov 2002 - 2004.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce