\"Obchodovanie“ so Spojeným kráľovstvom v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Dňa 01.02.2020 Spojené kráľovstvo vystúpilo z EÚ a tým sa stalo „treťou krajinou“. V dohode o odstúpení od zmluvy sa ustanovilo prechodné obdobie, ktoré sa končí 31.12.2020. Po skončení tohto prechodného obdobia sa na Spojené kráľovstvo už neuplatňujú pravidlá EÚ v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby (ďalej len „EPV“). To znamená, že od 01.01.2021 bude „obchodovanie“ so Spojeným kráľovstvom brané ako obchodovanie s inými tretími krajinami, teda bude sa už jednať o dovoz z 3. krajiny / vývoz do tretej krajiny.
 
Preto vyzývame registrovaných obchodníkov, ktorí nakupujú produkty pochádzajúce z EPV (tzv. bio produkty) zo Spojeného kráľovstva a uvádzajú ich na trh, aby si od 01.01.2021 zaregistrovali aj činnosť „dovoz z 3. krajín“. Takisto vyzývame aj tých registrovaných obchodníkov, ktorí predávajú produkty pochádzajúce z EPV do Spojeného kráľovstva, aby si obdobne od 01.01.2021 zaregistrovali činnosť „vývoz do 3. krajín“. Uvedené zmeny v registri EPV stačí zrealizovať v januári 2021 prostredníctvom žiadosti o zmenu registrácie v EPV.  https://www.uksup.sk/ooepv-zmeny-v-registracii, Príloha 4 a/alebo 5)
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce