Krok vpred

Vzhľadom na kritickú situáciu v agropotravinárstve a doterajšiu neefektívnu komunikáciu s vedením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa v Nitre 1. decembra uskutočnilo rokovanie Predstavenstva SPPK a vedenia ministerstva. Výsledok možno označiť ako krok vpred.
 
 
Diskusie sa zúčastnili členovia Predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a vedenie ministerstva: priamo minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský a obaja štátni tajomníci Andrej Gajdoš a Martin Fecko.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora požiadala na rokovaní o konkrétne odpovede k ôsmim tematickým blokom, ktoré sú prioritnými pre SPPK. Viacerí poľnohospodári a potravinári sa počas takmer trojhodinového rokovania vyjadrovali v zmysle zlepšenia komunikácie. Obom stranám ide o rovnaký cieľ – zvýšenie potravinovej sebestačnosti Slovenska v základných komoditách, avšak nástroje, ako ten cieľ zvýšiť, sú vnímané rozdielne.
 
Medzi hlavné body, o ktorých sa hovorilo na stretnutí, patril budúcoročný štátny rozpočet a určenie, ktoré oblasti plánuje ministerstvo prioritne podporovať v rámci schválených štátnych pomocí. Komora oceňuje výšku finančných prostriedkov pre štátnu pomoc 2021. „Aj napriek tomu chceme vedieť, akým spôsobom chce ministerstvo deliť tento balík finančných prostriedkov, či budeme mať v budúcom roku motiváciu chovať ovce, dojnice, ošípané, pestovať zemiaky, ovocie či zeleninu. Rovnako či môžeme počítať s prerozdelením finančných prostriedkov pre potravinárov“, uviedol v úvode stretnutiu predseda SPPK Emil Macho.
 
 
Predstavenstvo sa pýtalo ministra a štátnych tajomníkov aj na aktuálnu situáciu v Pôdohospodárskej platobnej agentúre v kontexte s vyplácaním priamych platieb. Veľmi konštruktívnu diskusiu viedlo so štátnym tajomníkom Andrejom Gajdošom. Hovoril o možnostiach podpory pre Q mlieko a diskusiách, ktoré sa uskutočnili, resp. mali uskutočniť k tejto problematike. Plán obnovy EÚ, covidové výzvy pre poľnohospodárov a potravinárov, budúca Spoločná poľnohospodárska politika, ale aj náročná téma pripravovaných pozemkových legislatívnych úprav patrili k ďalším bodom intenzívnej diskusie s členmi predstavenstva. Samostatnou kapitolou bola oblasť životného prostredia vo vzťahu k poľnohospodárstvu a potravinárstvu. Prichádzajúce enviro predpisy sa totiž primárnym spôsobom týkajú činnosti v agropotravinárstve a jeho konkurencieschopnosti. SPPK odmieta, aby vedenie MŽP SR vytvorilo obraz o slovenskom poľnohospodárstve ako o akomsi chemickom armagedone.
 
Z diskusie
 
Miroslav Maxon hovoril aj o vnímaní vyjadrení ministra na adresu veľkých poľnohospodárov. „Posledných 25 rokov sme nič iné nerobili, len to, aby sme prežili. Nás sa naozaj dotkli vaše úvodné postoje. Dodávame tisíce litrov mlieka denne. 25 rokov na produkciu mlieka doplácame, preto ju kompenzujeme cez rastlinnú výrobu. Vy to dobre viete a napriek tomu vaše úvodné vyjadrenia neboli dobré. Pán minister, povedzte, či nás chcete. Ak sa vyjadríte, že áno, sme pripravení vám pomáhať, lebo nemáte jednoduchú situáciu“.
 
 
„Nie sme dokonalí, ale službu, na ktorú sme sa dali, si chceme poctivo odslúžiť. My vás chceme, potrebujeme. Nastavujeme systém, aby sme mohli neskôr povedať, že to malo zmysel. Je to služba“, uviedol minister Ján Mičovský.
 
Náročná, takmer trojhodinová diskusia priniesla po deviatich mesiacoch od nástupu ministra J. Mičovského do úradu želaný komunikačný posun. Predstavenstvu SPPK minister so štátnymi tajomníkmi predstavil pripravované zmeny a zámery v jednotlivých oblastiach, čo počas diskusie ocenili aj niektorí členovia predstavenstva.
 
„Vnímam veľký progres v niektorých témach. Poprosil by som všetkých prítomných, aby sme dnes našli cestu k vzájomnej spolupráci, lebo inak si to odnesie naša krajina. Nech konečne začnú pracovať pracovné skupiny, komoditné rady. Vyzývam k progresívnemu dialógu. Urobme čiaru, podajme si ruky a poďme od zajtra robiť“, vyzval na posun člen predstavenstva Adrián Šedivý.
 
„Poďme sa zhodnúť na tom, že výsledky dnešnej diskusie sa pretavia už budúci týždeň v pracovnej skupine“, naznačil riešenie minister pôdohospodárstva.
 
Závery rokovania
 
Vedenie SPPK sa s ministrom a oboma štátnymi tajomníkmi dohodli na oveľa užšej a intenzívnejšej komunikácii, než bola počas predchádzajúcich deviatich mesiacov. Vedenie SPPK, resp. priamo predseda, bude súčasťou úzkych manažérskych skupín pri rokovaní o zásadných témach, ktoré sa týkajú Spoločnej poľnohospodárskej politiky, pôdnej legislatívy či napríklad aj zelených tém v prepojení na ministerstvo životného prostredia.  
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora verí, že nitrianske rokovanie skutočne odštartuje efektívnu komunikáciu, ktorá bude na prínos poľnohospodárom a potravinárom. A následne verí, že bude základom na prehodnotenie štrajkovej pohotovosti, ktorú SPPK vyhlásila začiatkom októbra počas valného zhromaždenia komory.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce