Celoplošná výnimka v oblasti aplikácie dusíkatých hnojivých látok sa nerealizuje

Dňa 16.10.2020 Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora listom požiadala MPRV SR o udelenie celoplošnej výnimky na aplikáciu dusíkatých hnojivých látok v zraniteľných oblastiach na obdobie 30 dní a bez individuálneho predkladania žiadostí poľnohospodármi do Harmonizovaného registračno-informačného systému (HRIS). 
 
Následne SPPK dňa 22.10.2020 prijala z MPRV SR odpoveď o neakceptovaní tejto výnimky s odvolaním sa na zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách (ďalej zákon o hnojivách) v znení neskorších predpisov, kde zákon neustanovuje právo pre Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky vydať plošnú výnimku zo zakázaného obdobia. Naďalej platí individuálna výnimka, a to len vtedy, ak nie je porušené ustanovenie § 10 ods. 3 písm. b) zákona o hnojivách, a to nasledovne: „Podnikateľ v pôdohospodárstve nesmie použiť hnojivá, sekundárne zdroje živín a komposty na poľnohospodárskej pôde alebo iných pozemkoch, ak pôda je zamokrená, pokrytá vrstvou snehu alebo zamrznutá; to sa nevzťahuje na hnojenie vedľajšími produktmi a hlavnými produktmi, ktoré vznikli pri pestovaní rastlín a pri celoročnom pastevnom spôsobe chovu zvierat“.
 
SPPK preto odporúča každému jednému poľnohospodárovi, aby pri podávaní žiadosti o udelenie výnimky zo zákazu postupovali podľa zákona o hnojivách a podľa Vyhlášky č. 215/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach.
 
Prístup k HRIS je k dispozícii na webovej adrese: https://hris.land.gov.sk/. Prihlásenie do aplikácie je zabezpečené rovnakým menom a heslom ako v GSAA. HRIS umožňuje podať žiadosť o udelenie výnimky na aplikáciu dusíkatých hnojív v zakázanom období na hranice užívania, ktoré sa nachádzajú v zraniteľnej oblasti a prihlásený žiadateľ ich má evidované v GSAA.“

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce