Monitorujeme škody

Dovoľujeme si oznámiť Vám, že na základe opakujúcich sa podnetov od členov a nečlenov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), resp. Regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych komôr (RPPK) a na základe pokynu ústredného riaditeľa SPPK, Úrad SPPK aktuálne vykonáva monitoring škôd vzniknutých na poľnohospodárskych plodinách následkom pôsobenia sucha, zveri, hrabošov, ľadovca a silných dažďov v roku 2020, teda od 01.01.2020, predbežne do 31.08.2020. V súčasnosti vykonávame aktualizáciu týchto škôd k 31.08.2020. Sumarizácia škôd bude vykonaná 30.09.2020, dovtedy je potrebné nahlásiť prípadné škody, ak ste ich dosiaľ nenahlásili na miestne príslušnú RPPK. Monitoring jarných mrazov je ukončený, nebude predmetom aktualizácie.
 
 
Jednotlivé RPPK zhromažďujú údaje za tieto škody a zapisujú ich za jednotlivé regióny/okresy do spoločnej tabuľky za všetky regióny.
 
V tejto fáze monitoringu neriešime podrobný metodický postup, pretože aktuálne je snahou získať orientačnú výšku týchto škôd podľa jednotlivých plodín.
 
Dovoľujeme si požiadať členov aj nečlenov SPPK/RPPK, aby sa zapojili do tohto monitoringu, pre získanie maximálne objektívnych informácií o pôsobení uvedených škodlivých činiteľov, za účelom vyhodnotenia situácie a vykonania prípadných ďalších krokov voči príslušným inštitúciám/orgánom štátnej správy. V prípade záujmu zaevidovania škôd odporúčame členom/nečlenom SPPK kontaktovať RPPK, v ktorej pôsobnosti hospodária, nakoľko RPPK disponujú príslušnými formulármi na zapisovanie škôd. Link na rozmiestnenie RPPK v rámci Slovenska: http://www.sppk.sk/clanok/27
 
Prosím, rozlišujte jednotlivé typy škôd, aby sa tak zamedzilo pričleňovaniu tej istej škody do viacerých typov škôd (napr. k suchu a zároveň k zveri), aby nedošlo k tomu, že ten istý konkrétny porast bude poškodený napr. na 110 %.
 
Máme za to, že je potrebné, aby poľnohospodárske subjekty, ktoré hlásia škody, mali k dispozícii dokumentáciu (vrátane fotodokumentácie) ku vzniknutým škodám, pre prípad verifikácie týchto škôd, zo strany príslušných inštitúcií.
 
Monitoring škôd neznamená, že dôjde k odškodneniu štátom za nahlásené škody.     

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce