Štartujeme súťažno-vzdelávacie aktivity pre základné a stredné školy na Slovensku

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spúšťa registráciu pre stredné odborné školy a základné školy do VIII. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity HOVORME O JEDLE a II. ročníka súťaže PODPOR SVOJ ODBOR. Záštitu nad oboma aktivitami už opäť preberá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
 
Veríme, že sa v tomto školskom roku nenechajú učitelia a žiaci odradiť sťaženými podmienkami na realizáciu aktivít v súvislosti s COVID-ovou situáciou a zvládnu prácu na všetkých aktivitách HOVORME O JEDLE a PODPOR SVOJ ODBOR.
 

 
Na základných školách sa bude opäť písať, kresliť, fotografovať a hlavne hovoriť na rôzne témy týkajúce sa potravín. Od 16. septembra do 16. októbra 2020 sa môžu žiaci zo základných škôl na Slovensku zapojiť už do VIII. ročníka súťažného projektu HOVORME O JEDLE. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, ako organizátor projektu, vychádza školám v ústrety a realizáciu jednotlivých aktivít k HOVORME O JEDLE umožňujeme v predĺženom mesačnom termíne. Vyvrcholenie školských aktivít sa spája s termínom 16. október 2020, kedy si pripomíname Svetový deň potravín. Všetky podrobné informácie k realizácii súťaže sú k dispozícii na www.opotravinach.sk.
 
Učitelia a žiaci základných škôl na Slovensku môžu v rámci projektu Hovorme o jedle tvorivo pracovať s tematikou potravín, zdravého stravovania a budovania zdravého životného štýlu či dopadu výroby a spotreby potravín na životné prostredie. Každý, kto sa zapojí do súťaže  je v hre o zaujímavé finančné a vecné ceny. Jednotlivci i kolektívy sa môžu zapojiť do štyroch aktivít: do súťažno-vzdelávacej aktivity „HOVORME O JEDLE", do výtvarnej súťaže "CHUTNÉ MAĽOVANIE", do literárnej súťaže "POTRAVINOVÁ SEBESTAČNOSŤ NIE JE IBA PRÁZDNA FRÁZA" a do fotografickej súťaže "OČAMI GURMÁNA".
 
Všetky štyri aktivity môžu prebudiť v žiakoch nielen tvorivého ducha, ale aj zvýšiť povedomie o významne správnych stravovacích návykov, o pestovaní poľnohospodárskych plodín, chove zvierat a výrobe potravín.
 
 
Cieľom projektu je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.
 
„Slovensko si potrebuje vychovať uvedomelého spotrebiteľa, ktorý rozumie tomu, čo kupuje a konzumuje, vie akým spôsobom si správne vybrať potravinu na pulte obchodu či už z pohľadu výživového alebo z pohľadu dopadu danej potraviny na životné prostredie. V súvislosti s tým vítame zaradenie nového voliteľného predmetu o zdravej výžive na základných školách. Hovorme o jedle môže záujem škôl o tento predmet  významne podporiť,“ uviedol podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Marián Šolty.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spolu s Centrom rozvoja znalostí o potravinách n.o. ôsmy rok systematicky pracuje na podpore výchovy mladej generácie spotrebiteľov, aby mladí ľudia už počas základnej školy získali základné vedomosti o potravinách a výžive, budovali si pozitívnejší vzťah k potravinám, zistili význam a hodnoty potravín a naučili sa vážiť si ich.
 
Projekt finančne podporujú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Mliečny fond, ktorý vytvoriliSlovenský mliekarenský zväz a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka a Únia potravinárov Slovenska Odbornú garancia nad projektom prevzala Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a viaceré potravinárske a profesijné zväzy a združenia.
 

 
Od 15. septembra 2020 spúšťa Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora aj ďalší úspešný projekt PODPOR SVOJ ODBOR. Odborným partnerom II. ročníka je Slovenská lesnícka komora. Študenti stredných odborných škôl so zameraním na poľnohospodárstvo, potravinárstvo a lesníctvo budú opäť inšpirovať žiakov základných škôl prostredníctvom krátkych videí a pomáhať im pri rozhodovaní, na akú strednú školu pôjdu študovať po ukončení 9. ročníka. Žiaci základných škôl budú o videách diskutovať a hodnotiť ich spolu s triednymi učiteľmi či karierovými poradcami. Registrácia do súťaže Podpor svoj odbor pre stredné školy trvá od 15.9.2020 do 15.10.2020. Základné školy sa budú môcť registrovať od 1.11.2020 do 30.11.2020. Viac o projekte nájdete na www.podporodbor.sk.
 
„Našim zámerom je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách poskytujúcich vzdelávanie v poľnohospodárskych a potravinárskych odboroch. Stavili sme na kreativitu mladých ľudí, na ich nadšenie pre tvorbu videí. Veríme, že študenti sú mimoriadne tvoriví a  natočia nápadité videá. Snímky nielen zatraktívnia agropotravinárske a lesnícke povolania, ale môžu aj zlepšiť samotný imidž poľnohospodárstva,  potravinárstva aj lesníctva,“ povedal pri príležitosti spustenia 2. ročníka súťaže predseda SPPK Emil Macho.
 
Projekt PODPOR SVOJ ODBOR finančne podporujú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Mliečny fond, ktorý vytvorili Slovenský mliekarenský zväz a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka a spoločnosť Agromačaj.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce