Výzva členom SPPK na podporu iniciatívy

Vážení členovia,
 
v záujme riešenia situácie, ktorá vznikla v súvislosti s dodatkami o zmene nájomného k nájomnej zmluve, ktorých návrh v týchto dňoch dostávajú poľnohospodári na celom Slovensku od Slovenského pozemkového fondu sa vedenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory rozhodlo formou listu adresovaného predstaviteľom zákonodarnej a výkonnej moci na Slovensku poukázať na závažnosť a dôsledky súčasného konania Slovenského pozemkového fondu, ktorý sa s podporou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v čase prijímania mimoriadnych ekonomických opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov pandémie COVID-19 dožaduje v priebehu agronomického roka nekoncepčnej zmeny nájomného spätne k 1.1.2020 pod hrozbou ukončenia nájomných vzťahov s nájomcami, ktorí s touto zmenou nebudú súhlasiť.
 
Súčasťou tejto iniciatívy komory je upriamiť pozornosť na nespokojnosť a zásadný nesúhlas mnohých slovenských poľnohospodárov a potravinárov a upozorniť tak predstaviteľov verejnej moci na to, že vzniknutá situácia predstavuje celoplošný problém, ktorý zasiahne veľký počet poľnohospodárov a potravinárov na Slovensku. Za týmto účelom si Vás dovoľujeme požiadať o vyjadrenie Vašej podpory.
 
Aby nespokojnosť v rámci agropotravinárskeho sektora bola podporená čo najväčším počtom poľnohospodárov a potravinárov, dovoľujeme si Vám v prílohe zaslať Návrh na vyjadrenie Vášho súhlasu s postupom SPPK, ktorý je potrebné vyplniť, podpísať a naskenovať a čo najrýchlejšie, najneskôr však do 31. júla 2020,  poslať na adresu peter.janicina@sppk.sk prípadne sekretariat@sppk.sk tak, aby sme mohli túto Vašu podporu priložiť k listu, ktorý bude adresovaný 
 
predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky,
predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo  a životné prostredie,
predsedovi vlády Slovenskej republiky,
ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
generálnej riaditeľke Slovenského pozemkového fondu.
 
Znenie listu, ktorý bude adresovaný uvedeným predstaviteľom verejnej moci Vám prikladáme v prílohe. 
 
Tých členov SPPK, ktorí nemajú možnosť naskenovať dokument, si dovoľujeme požiadať o jeho zaslanie obratom poštou na adresu: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava.
 
Vážení členovia,
 
v mene vedenia SPPK Vám ďakujem za podporu a verím, že spoločným postupom sa nám podarí presvedčiť predstaviteľov štátu o nevhodnosti a negatívnych dôsledkoch zmien nájomného nekoncepčným a nesystémovým spôsobom a o potrebe odbornej diskusie k tak dôležitým témam, akou sú nájomné vzťahy, za účasti všetkých zainteresovaných strán.
 
Prosím, prijmite týmto našu výzvu, na podporu ktorej prikladám aj krátke video, aby sme spoločne vyvinuli úsilie na zabránenie nekoncepčnej zmeny nájomného v záujme poľnohospodárstva a potravinárstva na Slovensku.
 

 
Emil Macho
predseda Slovenskej poľnohospodárskej 
a potravinárskej komory
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce