Odznova a s diskusiou

Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2020 vyvoláva nové otázky a zaujímavé diskusie a to najmä po zverejnení dvoch súvisiacich stratégií - stratégie Farm to Fork a Green Deal. Ich hlavnou podstatou je väčšia ekologizácia poľnohospodárstva. Cieľ je veľkou výzvou, avšak bez chýbajúcej odbornej diskusie naprieč celým výrobným reťazcom len ťažko realizovateľný. Najmä v podmienkach Slovenskej republiky.
 
 
Takéto posolstvo vyslali do Bruselu aj prítomní poľnohospodári a potravinári, ktorí sa zúčastnili diskusie s Euractivom.  
 
Farm to Fork
 
Medzi hlavné témy diskusie patrila v máji zverejnená Stratégia Farm to Fork. Podľa europoslanca Michala Wiezika, ktorý sa diskusie zúčastnil online spôsobom, je v Európe veľký spoločenský dopyt po ekologizácii poľnohospodárstva. „Farm to Fork sa týka verejných financií. Je tu veľký spoločenský apel, aby sme produkovali zdravé a udržateľné potraviny. Green Deal zase hovorí aj o tom, že prísne štandardy, ktoré tu chceme v EÚ zaviesť, majú platiť aj pre našich obchodných partnerov z tretích krajín. Ak ich nebudú dodržiavať, budú zaťažení daňou“, priblížil základnú myšlienku europoslanec.
 
Podľa Jany Venhartovej, riaditeľky Potravinárskej komory Slovenska, stratégia Farm to Fork je síce ambiciózna, ale s chýbajúcou koncovkou. „Najskôr si treba urobiť celkovú koncepciu rozvoja domáceho agropotravinárstva, kde sa vidíme o 20-30 rokov“, uviedla J. Venhartová.
 
Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho je za spustenie celospoločenskej odbornej diskusie, a to nielen na Slovensku s relevantnými zástupcami agropotravinárskych samospráv, ministerstvom pôdohospodárstva a rezortnými inštitúciami. Na spoločnú diskusiu musia pristúpiť aj slovenskí europoslanci, aby spoznali skutočné názory priamo z praxe.
 
 
„Vyzývam preto aj našich europoslancov na komplexnú diskusiu, a to najmä pri zelených témach. Hovoriť o znižovaní používania pesticídov, o uhlíkovej stope, o produkcii metánu bez relevantných názorov slovenských poľnohospodárov a potravinárov je veľmi rizikové. Nemôžeme si dovoliť, aby sme pristúpili na zníženie pesticídov podľa jedného matematického vzorca platného pre celú EÚ. Znižovanie musí byť dané pre jednotlivé členské krajine zvlášť. Slovensko totiž patrí medzi krajiny, ktoré využívajú najmenej pesticídov a preto percento znižovania musí byť nižšie ako pri veľkých znečisťovateľoch“, uviedol predseda SPPK Emil Macho.
 
Od začiatku
 
Spoločná odborná diskusia sa musí týkať aj príprav Strategického plánu k budúcej SPP. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský sa verejne vyjadril k stavu príprav tohto dokumentu. „Všetko je na začiatku. Dokumenty, ktoré pripravujeme, sú v rámci SPP viazané až k budúcemu roku. Hovoriť o konkrétnych bodoch by bolo z mojej strany neúprimné. V tejto chvíli nemáme pre vás pripravené žiadne hotové varianty, ako by to bolo. Máme snahu počúvať, hľadať a nájsť možno nie ideálne riešenie, ale optimálne“, uviedol minister.
 
 
Pre SPPK bude kľúčové, aby sa v novej SPP dosiahla najmä väčšia podpora pre špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu. Práve tento aspekt je kľúčovým, ak chceme hovoriť o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti. Zásadné bude, ako nastavíme oblasť viazaných platieb.
 
„Je to kľúčoví baviť sa o tom, čo chce SR, či chceme viazať z 1. piliera čo najviac zdrojov alebo či prijmeme návrh EK. My požadujeme viazať v 1. pilieri peniaze na produkciu, lebo je to liek pre agropotravinárstvo SR, viazané platby treba navýšiť. Pán minister, spolieham na nás spoločne, že to tentokrát urobíme inak“, dodal Emil Macho.
 
Podľa europoslanca Wiezika je výsledná podoba SPP v nedohľadne. Názorovo sa bijú najmä dva výbory – agri a envi.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce