Zasadalo Predstavenstvo SPPK

Členovia Predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sa v Hurbanove stretli na prvom tohtoročnom rokovaní. Lokalita bola vybraná zámerne s cieľom bližšie predstaviť sektor sladu a pivovarníctva na Slovensku a jeho prínos pre hospodárstvo krajiny.
 
 
Charakteristika pivovarníckeho sektora
 
Stručnú charakteristiku odvetvia uviedla na úvod prezidentka Slovenského združenia výrobcov piva a sladu Jana Shepperd /združenie je členom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory/.
 
Pivovarnícky a sladovnícky trh na Slovensku v súčasnosti tvorí 77 pivovarov a 7 sladovní. Pivo varia 2 veľké pivovary /produkcia ročne viac ako 1 000 000 hl/, 2 malé priemyselné pivovary /produkcia ročne 100 000-200 000 hl/ a 73 remeselných minipivovarov /produkcia do 10 000 hl ročne/. Podľa údajov zo štatistického úradu SR celková výroba piva v roku 2018 (údaje za rok 2019 ešte nie sú k dispozícii) prekročila hodnotu 3 mil. hl (alko pivo, nealko pivo, radlery), z toho export predstavoval 0,12 miliónov hl. a import  1,63 miliónov hl. Približne 90 % dovozového piva pochádza zo susednej Českej republiky.
 
Spotreba (alkoholického) piva v SR opäť medziročne rástla a v roku 2018 prekročila 4 milióny hl.
 
Charakteristika sladovníckeho sektora
 
Celková výroba sladu na Slovensku v roku 2018 prekročila 290 tisíc ton – najviac za posledných 10 rokov. Už jedna pätina celkovej produkcie sladu pokrýva potreby slovenských pivovarov. Export sladu predstavoval v roku 2018 až 81 % (236 tisíc ton) celkovej tuzemskej produkcie. Slad patrí medzi najvýznamnejšie komodity rastlinného pôvodu, ktoré sa zo SR exportujú až po spracovaní.
 
Slovenské združenie výrobcov piva a sladu predstavila jej prezidentka Jana Shepperd
 
Prínos odvetvia
 
Slovenské pivovary a sladovne zamestnávajú priamo celkovo 1 530 osôb. Nepriamo na pracovnom trhu generujú pivovary a sladovne viac ako 13 100 pracovných miest.
 
Podľa Prezidentky združenia Jany Shepperd prispievajú pivovary a sladovne každoročne do štátneho rozpočtu sumou viac ako 115 miliónov eur. „Ide o spotrebnú daň, daň z pridanej hodnoty a zamestnanecké odvody. Výber spotrebnej dane z piva dosiahol v roku 2017 hodnotu
57,5 milióna eur, čo sa rovná takmer 21 % celkového inkasa spotrebných daní z alkoholu. Každé 1 euro zaplatené slovenskými pivovarmi tuzemským dodávateľom vytvára v slovenskej ekonomike obrat 2,20 eura,“
 doplnila Jana Shepperd.
 
Medzi najväčšie problémy sladovníckeho sektora patrí otázka ponuky kvalitného jačmeňa pestovaného na sladovnícke účely. Viceprezident Slovenského združenia výrobcov piva a sladu a zároveň člen Predstavenstva SPPK Tomáš Ševčík v Hurbanove uviedol, že sladovne za posledné obdobie zvýšili svoju spracovateľskú kapacitu. Automaticky sa tak zvýšil dopyt po základnej surovine, sladovníckom jačmeni, najmä jarnom jačmeni. Na to však nereflektoval nárast pestovateľských plôch jačmeňa. Aj preto musia Slováci dovážať surovinu z Českej republiky či Maďarska alebo Francúzska.  „V pozadí celého problému pritom stojí zásadná skutočnosť – dlhodobé znižovanie stavov hospodárskych zvierat. Výrazný prepad živočíšnej výroby na Slovensku totiž spôsobuje, že veľmi ťažko sa na trhu za priaznivé ceny umiestňuje kŕmny jačmeň, ktorý pestovateľom kvalitou nevyjde na sladovnícke účely. To riziko, ktoré znáša pestovateľ, spôsobilo obrovský pokles pestovateľských plôch jačmeňa,“ vysvetlil T. Ševčík členom Predstavenstva SPPK.
 
Možnosti podpory
 
Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho vyzval členov predstavenstva, aby sa spoločne zamýšľali nad tým, ako motivovať poľnohospodárov viac pestovať práve jačmeň na sladovnícke účely, ktorý prirodzene patrí najmä do západných regiónov Slovenska.
 
Podľa Tomáša Ševčíka by sa mala podpora zamerať na dve oblasti. Prvou je systémová podpora domáceho spracovateľského priemyslu, kde sme prvú lastovičku uzreli na konci minulého roka v podobe vyplatenia finančných prostriedkov pre potravinárske podniky. Druhou cestou je podpora aj samotných pestovateľov.
 
Ďalšie témy predstavenstva
 
Predseda Emil Macho priblížil počas rokovania spôsob prerozdelenia finančných prostriedkov zo štátnej pomoci pre rok 2020. Hovoril aj o dvoch výzvach, ktoré spustila Pôdohospodárska platobná agentúra práve v deň konania Predstavenstva SPPK v Hurbanove 5. februára. Ide o výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat. Druhá výzva hovorí o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej výrobe.
 
„Tento nástroj pomôže tak citlivému odvetviu, akým je živočíšna výroba. Veríme, že silný štátny rozpočet umožní vyhlásiť aj ďalšie výzvy, na ktoré poľnohospodári a potravinárov v tomto roku čakajú. Potrebujeme dokončiť najmä zelenú naftu pre potravinárov alebo aj podporu tzv. monogastrov /hydiny a ošípaných/ cez Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR,“ uviedol predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.
 
Oprávnení žiadatelia môžu predkladať žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2020 na obe výzvy v termíne od 5. februára do 4. marca 2020.
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce