RPPS rokovala so stranou Vlasť

S blížiacimi sa parlamentnými voľbami finišujú aj predvolebné rokovania s vybranými politickými stranami, ktorých ešte v druhej polovici minulého roka listom oslovila Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR a požiadala ich o stretnutie. Druhým februárovým rokovaním bola diskusia so stranou Vlasť a jej volebným lídrom. 
 
 
Stretnutia za stranu Vlasť sa zúčastnil Štefan Harabin, jej volebný líder a Miroslav Jureňa, exminister pôdohospodárstva. Za RPPSR SR diskutoval Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska a Milan Mišánik, predseda Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností. 
 
Predseda SPPK a zároveň predsedajúci Rade poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR Emil Macho predstavil zástupcom strany Vlasť históriu RPPS SR, jej vznik a hlavné priority. Hovoril o hlavných problémových oblastiach domáceho agropotravinárstva, globalizácii trhu, trende ozeleňovania s presahom na poľnohospodárstvo, ale aj o potrebe silného potravinárskeho priemyslu. "Ambíciou Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR je stať sa silným partnerom pre ľudí, ktorí po voľbách chytia poľnohospodárstvo tým správnym smerom", uviedol Emil Macho. 
 
Zástupcovia strany Vlasť naznačili priority svojej strany v oblasti agropotravinárstva. 
 
Predstavitelia RPPS SR hovorili nielen o potrebe vyššej, stabilnej a systémovej podpore poľnohospodárstva, najmä špeciálnej rastlinnej výroby a živočíšnej výroby, ale aj o nevyhnutnej podpore domáceho spracovateľského potravinárskeho priemyslu. 
 
 
"Za dlhé roky tu máme absentujúce podpory potravinárov, dochádzalo k neefektívnemu presunu finančných zdrojov z 2. do 1. piliera. Potravinársky priemysel dopláca na zhoršujúce sa podnikateľské prostredie, ktoré charakterizuje súťaž populistických nápadov politikov či neriadené zvyšovanie minimálnej mzdy. Tieto opatrenia majú vážny vplyv najmä na malých a stredných podnikateľov", priblížil situáciu Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska. 
 
Počas diskusie sa predstavitelia strany Vlasť dozvedeli aj informácie o pripravovanej Spoločnej poľnohospodárskej politike a diskusiách o budúcom Viacročnom finančnom rámci. 20. februára 2020 budú o ňom rokovať predsedovia vlád krajín EÚ.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce