Monitoring škôd za rok 2019

Na základe opakujúcich sa podnetov od členov a nečlenov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), resp. Regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych komôr (RPPK), Úrad SPPK  vykonáva monitoring škôd vzniknutých na poľnohospodárskych plodinách následkom pôsobenia sucha, zveri, hrabošov a ľadovca v roku 2019, teda od 01.01 do 31.12.2019. 
 
 
Členovia SPPK/RPPK sú o tomto monitoringu informovaní prostredníctvom e-mailovej komunikácie z Úradu SPPK a jednotlivých RPPK.
 
RPPK zhromažďujú údaje za tieto škody a zapisujú ich za jednotlivé regióny/okresy do spoločnej tabuľky za všetky regióny.
 
Monitoring prebieha do 15.01.2020, kedy bude vykonaná sumarizácia týchto škôd.
 
V tejto fáze monitoringu neriešime podrobný metodický postup, pretože aktuálne je snahou získať orientačnú výšku týchto škôd podľa jednotlivých plodín.
 
Dovoľujeme si požiadať členov aj nečlenov SPPK/RPPK, aby sa zapojili do tohto monitoringu pre získanie maximálne objektívnych informácií o pôsobení uvedených škodlivých činiteľov za účelom vyhodnotenia situácie a vykonania prípadných ďalších krokov voči príslušným inštitúciám/orgánom štátnej správy. V prípade záujmu zaevidovania škôd odporúčame členom/nečlenom kontaktovať RPPK, v ktorej pôsobnosti hospodária, nakoľko RPPK disponujú príslušnými formulármi na zapisovanie škôd. 
 
Link na rozmiestnenie RPPK v rámci Slovenska: www.sppk.sk/clanok/27
 
Prosím, rozlišujte jednotlivé typy škôd, aby sa tak zamedzilo pričleňovaniu tej istej škody do viacerých typov škôd (napr. k suchu a zároveň k zveri), aby nedošlo k tomu, že ten istý konkrétny porast bude poškodený napr. na 110 %.
 
Máme za to, že je potrebné, aby poľnohospodárske subjekty, ktoré hlásia škody, mali k dispozícii dokumentáciu (vrátane fotodokumentácie) ku vzniknutým škodám pre prípad verifikácie týchto škôd zo strany príslušných inštitúcií.
 
Monitoring škôd neznamená, že dôjde k odškodneniu štátom za nahlásené škody.     
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce