Zelená nafta - OZNAM

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznam schváleným žiadateľom o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA2019+).  
 
 
V týchto dňoch zasiela platobná agentúra schváleným žiadateľom notifikačný e-mail.
 
Žiadateľ si zmluvu stiahne tak, že klikne na „Zmluva na stiahnutie“, zmluvu si dvakrát vytlačí, podpíše štatutárny zástupca/štatutárni zástupcovia (v zmysle konania podľa Obchodného registra). V prípade samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) sa ako štatutárny zástupca podpisuje tento samostatne hospodáriaci roľník (SHR).
 
Podpisy je potrebné úradne osvedčiť a následne zaslať na platobnú agentúru, a to v lehote 3 pracovných dní (lehota začína plynúť nasledujúci deň po doručení e-mailu).
 
V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte platobnú agentúru e-mailom na zelenanafta2019+@apa.sk
 
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce