Stretnutie RPPS SR s hnutím SME RODINA

Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR reprezentoval predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho (SPPK aktuálne predsedá RPPS SR), prezident Potravinárskej komory Slovenska Daniel Poturnay a predseda Združenia vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska Ján Jeleň.
 
 
Medzi hlavné komunikované témy patrila potravinová sebestačnosť Slovenska a spôsoby rozvoja potravinárskeho spracovateľského priemyslu.
 
Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska, vysvetlil politikom, že najväčším problémom spracovateľského priemyslu je výrazné technologické zaostávanie pre finančnú poddimenzovať sektora. „V budúcnosti musíme zvlášť riešiť poľnohospodárstvo a zvlášť spracovateľský priemysel. Prvovýroba sa nachádza v exportnom pluse. Záporné saldo na úrovni 1,7 mld. eur je výlučne za spracovateľský priemysel“, prízvukoval D. Poturnay.Aj preto je nevyhnutné stabilizovať spracovateľský priemysel správne nastavenými finančnými nástrojmi, podporou bonifikácie úrokov.
 
Aj zástupcovia hnutia SME RODINA a aj zástupcovia RPPS SR sa zhodli v tom, že najväčším problémom Slovenska je chýbajúca pridaná hodnota v agropotravinárstve a problém s odbytom komodít za priaznivé ceny, ktoré by neboli pod výrobnými nákladmi.
 
 
Podľa predsedu SPPK Emila Macha je dôležité, aby sa v budúcnosti správne nastavila nielen Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2020, ale aj štátny rozpočet smerovaný spolu so silnou štátnou pomocou do agropotravinárstva. „Spolu s týmito cieľmi potrebujeme odkryť karty aj medzi poberateľmi podpôr. Osobne som za registráciu všetkých poberateľov priamych platieb. Nevidím dôvod, aby žiadatelia neodovzdávali informačné listy. Takýmto spôsobom sprehľadníme to, pre koho odchádzajú podpory“, uviedol predseda Emil Macho.  
 
Počas pomerne dlhého rokovania – cca. 2,5 hodiny – sa diskutovalo aj o možnostiach, ktoré pre rozvoj domáceho poľnohospodárstva a potravinárstva môže priniesť aj budúca SPP po roku 2020.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce