Oznam pre potravinárov

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum upozorňuje žiadateľov, že termín uzávierky elektronického systému pre vyplnenie a následné odoslanie dotazníka je 11.10.2019 o 24:00.
 
 
Po tomto termíne žiadosti nebude možné odoslať.
 
Najneskorší termín odoslania čestného prehlásenia (výlučne v listinnej podobe s overeným podpisom štatutára/štatutárov) a kópií vyúčtovacích faktúr (faktúry môžu byť zaslané aj e-mailom) je 14.10.2019 na adresu NPPC-VÚP, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava 25, pričom rozhodujúci pre dátum odoslania je odtlačok dennej pečiatky pošty resp. dátum odoslania elektronickej pošty.
 
Čestné prehlásenia a listinné (elektronické) prílohy odoslané po tomto termíne nebudú akceptované!!!
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce