Prezídium COPA, 13. septembra 2019

Spoločné prezídium COPA a COGECA:
 
  • Výmena názorov s poslancom EP Norbertom Linsom (predseda Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka) o činnosti výboru v novom legislatívnom období​
 
Lins sa vyjadril, že ohľadom reformy SPP osobne dúfa v dosiahnutie pozície Parlamentu do konca roka. Veľké problémy spôsobujú brexit a neistá výška európskeho rozpočtu (VFR). Čo sa týka obchodných dohôd, EÚ je stále otvorená svojim obchodným partnerom, je však nutné zaistiť férové podmienky (napr. dodržiavanie štandardov) a ochranu citlivých komodít (napr. etanol, cukor, hovädzie mäso). FR a ES kritizovali práve dohodu s Mercosurom a poukázalo sa aj na problém rôznych prístupov ku glyfosátu. Takisto sa otvorila problematika zastropovania priamych platieb a definícia skutočného poľnohospodára.
 
  • Výmena názorov s Dorthe Christensenovou (EK) o pripravenosti na tvrdý brexit
 
Ona osobne dúfa vo vystúpenie UK dohodou, ale aj tak je nutné byť pripravený na všetky varianty a každý členský štát by mal pomôcť so zmiernením dopadov.  Komisia navrhuje, aby brexitom najviac postihnutým podnikom, pracovníkom a členským štátom boli poskytnuté prostriedky z Fondu solidarity EÚ a Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Návrhy Komisie musia schváliť Parlament a Rada.
 
  • Schválenie rozpočtu Copa a Cogeca  na rok 2020
 
Rozpočet predstavil Thomas Memmert, informoval o dopade brexitu už na rozpočet na rok  2020 (príspevky NFÚ predstavujú 7,5 % celkových príjmov). Súčasne je potrebné zachovať finančnú stabilitu a rezervy, ktoré Copa a Cogeca vytvorili a pri zachovaní všetkých zložiek sekretariátu. Za obdobie 2020 – 2025 by sa jednalo o celkovú stratu 366 997 eur.
 
Belgická inflácia aktuálne dosahuje 2,3 % a ďalej sa zvyšuje. Celkové rezervy teraz dosahujú 6,1 mil. eur (ročný rozpočet + nutná rezerva podľa belg. legislatívy), náklady na 6 jazykov boli stanovené na 85 000 eur. Pre Írsko bude platiť rovnaký rozpočet ako doteraz, zrušenie rabatu 6,76 % (v súlade s rozhodnutím z 2009).
 
Drvivá väčšina zástupcov navrhovaný rozpočet na rok 2020 schválila, viac informácií bude zverejnených na portáli AgriInfo.
 
Prezídium COPA:
 
Predsedá Joachim Rukwied.
Prehľad aktivít a hlavných výstupov je k dispozícii na webe Agri Info.
 
  • Výmena názorov na zmenu stanov COPA
 
Počas júnového prezídia účastníci vyjadrili vôľu predĺžiť mandát súčasného predsedníctva Copa o jeden rok. V súvislosti s týmto výnimočným predĺžením členovia navrhli zvážiť niekoľko možností týkajúcich sa mandátov predsedníctva Copa a následnej úpravy stanov. O prípadnej zhode medzi členmi sa bude rokovať aj na prezídiu 29. novembra 2019.
 
  • Prijatie ako bodu „B” – stanovisko o opatreniach v oblasti klímy
 
Copa a Cogeca sa angažujú v tejto oblasti vzhľadom k neustálym atakom rôznych aktivistov, neziskových organizácií a veľkému politickému tlaku. Aj preto sekretariát plánuje účasť na medzinárodnej konferencii v Santiagu de Chile.
 
CEJA informovala o seminári o klimatických zmenách, ktorý organizuje 14. novembra 2019.
Dokument bol prijatý.
 
  • Informácie o súčasných obchodných rokovaniach
 
Generálny tajomník informoval o schôdzke s komisárkou pre obchod, ktorá viac-menej odmietla pripomienky Copa a Cogeca k návrhu obchodnej dohody so skupinou Mercosur. Kritizujú najmä nesúlad v možnostiach používania technológií/aktívnych látok v EÚ a v krajinách Mercosuru. Pre IE je citlivá téma hovädzieho mäsa a aj ostatné krajiny sa pripojili ku kritike a odmietnutiu súčasného znenia dohody.
 
  • Informácie o súčasnej situácii na trhu a dopadov extrémneho počasia
 
Sucho: Sekretariát informoval o rozhodnutí Komisie umožniť poľnohospodárom získať vyššie zálohové platby (70 % priamych platieb a 85 % platieb na rozvoj vidieka bude k dispozícii od polovice októbra) a vzhľadom na nedostatok krmív budú povolené výnimky z „greeningu”.  Sucho má spolu s brexitom a s obchodnou dohodou s Mercosurom veľký dopad na sektor hovädzieho mäsa.
 
Obilniny: Úroda je priemerná, na trhu cítiť zjavný tlak z Ruska a Ukrajiny.
 
Africký mor ošípaných sa aktuálne šíri na Slovensku aj v Srbsku, v Číne je úplne nekontrolovateľný.
 
Mlieko: Vypredané intervenčné sklady, v exporte je situácia pomerne priaznivá, ceny však stagnujú.
 
  • Informácie o kandidátoch na komisára
Kandidátom na post komisára pre poľnohospodárstvo je Janusz Wojciechowski (PL), terajší komisár Hogan je nominovaný na komisára pre obchod. Na novembrové prezídium je pozvaná nová komisárka pre zdravie Stella Kyriakidesová (CY).
 
  • Začiatok kampane #MeattheFacts
Nová komunikačná kampaň na podporu živočíšnej výroby, zameraná na nápravu mýtov a neprávd, ktoré uvádzajú aktivisti. Dňa 25. septembra 2019 sa v Parlamente konajú raňajky, na ktorých sa zúčastní okrem sekretariátu 12 organizácií.
 
  • Konferencia Severná Amerika – EÚ (18. – 21. 9.)
Zatiaľ sa prihlásilo asi 170 zahraničných účastníkov, z USA a Kanady asi 30.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce