Prezídium COGECA, 12. septembra 2019

Zhrnutie správy zo zasadnutia:
 
Prezídium COGECA:
 
Predsedá Thomas Magnusson.
Prehľad aktivít a hlavných výstupov je k dispozícii na webe Agri Info.
 
 • Žiadosť Národnej rady družstiev (NCC, PL) o plné členstvo v Cogeca
 
Dvaja zástupcovia NCC informovali o činnosti NCC (reprezentuje asi 9000 družstiev v PL), ale v debate sa ukázalo, že ide väčšinou o bytové družstvá a NCC nemá prakticky nič spoločné s poľnohospodárstvom. V následnom tajnom hlasovaní bola žiadosť o členstvo odmietnutá.
 
 • Prijatie ako bodu „B” – návrh na zmenu stanov Cogeca a kandidáti skupín CDG
 
V júli prebehla debata o návrhu na rozšírenie počtu podpredsedov zo 4 na 6, čo by malo nahradiť požiadavky na niektorých externých expertov v prípade potreby. Zmena bude platná od januára 2020.
 
Všetci kandidáti na predsedov a podpredsedov skupín CDG boli schválení.
 
 • Prijatie ako bodu „B” – stanovisko o opatreniach v oblasti klímy
 
Pozičný dokument je výstupom všetkých pracovných skupín a bude sa využívať pri komunikácii s novou Komisiou alebo napr. aj pri účasti zástupcov Copa a Cogeca na novembrovej konferencii v Santiagu de Chile. Dokument kladie dôraz na rolu farmárov v súvislosti s klimatickými zmenami, konkrétne sa týka napr. technológií a ich dostupnosti, využitia pôdy v súvislosti s SPP, udržateľnej úrovne financovania, koordinácie spoločných európskych plánov proti klimatickým zmenám a pri rokovaniach o obchodných dohodách (napr. so skupinou Mercosur).
 
Návrh bol prijatý, DK, FR a SE už pripravili vlastné pozície.
 
 • Informácie o súčasných obchodných rokovaniach
Pekka Pesonen informoval o schôdzke s komisárkou pre obchod, cieľom bolo upozorniť na úskalia vyrokovanej dohody s krajinami Mercosur a jej dopad na európske poľnohospodárstvo. Bohužiaľ, komisárka názor Copa a Cogeca nezdieľa a argumenty poľnohospodárov nie sú vôbec reflektované s dostatočnou vážnosťou.
Budúci komisár pre obchod bude doterajší komisár pre poľnohospodárstvo Hogan. Vzhľadom k absencii základných znalostí o obchode s Južnou Amerikou zaznel návrh na usporiadanie medzinárodnej konferencie.
 
 • Informácie o súčasnej situácii na trhu
 
Africký mor ošípaných sa aktuálne šíri na Slovensku aj v Srbsku, v Číne je úplne nekontrolovateľný. Na trhu je nedostatok bravčového, zvyšuje sa dopyt po hovädzom a baraňom mäse.
 
Situácia s mliekom je zatiaľ pomerne priaznivá, ale bez výraznejšieho dopadu na ceny.
 
V odvetví ovocia a zeleniny sa konštatujú len mierne dopady sucha na úrodu.
 
 • Informácie o kandidátoch na komisára
 
Kandidátom na post komisára pre poľnohospodárstvo je Janusz Wojciechowski (PL), pre zdravie Stella Kyriakidesová (CY) a pre životné prostredie a oceány Virginijus Sinkevičius (LT).
 
 • Začiatok kampane #MeattheFacts
Sekretariát chystá v Bruseli novú komunikačnú kampaň, plánuje sa zvýšenie aktivity na sociálnych sieťach, publikácie faktov na weboch a konfrontácie s mýtmi, ktoré uvádzajú aktivisti.
 
 • Aktuálny legislatívny stav procesu reformy SPP
O nástupcovi spravodajkyne Esther Herranz Garcíovej (EPP, ES) k správe o strategických plánoch SPP sa rozhodne tento týždeň, znova by to mal byť člen EPP. Zatiaľ nie je jasné, či bude stanovisko predložené v pôvodnej podobe alebo bude možné otvoriť jeho niektoré časti na úpravy. V takom prípade však hrozí, že dohoda nenastane do konca roka.
 
Sekretariát sa vyjadril, že stále zostáva v platnosti prijatá pozícia Copa a Cogeca z minulého roka.
 
 • Konferencia Severná Amerika – EÚ (18. – 21. 9.)
O konferencie tohto typu už klesá záujem, zatiaľ sa prihlásilo 170 zahraničných účastníkov (predtým 400), z USA a Kanady asi 30.
 
 
Spoločné prezídium COPA a COGECA:
 
 • Výmena názorov s poslancom EP Norbertom Linsom (predseda Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka) o činnosti výboru v novom legislatívnom období
 
Lins sa vyjadril, že ohľadom reformy SPP osobne dúfa v dosiahnutie pozície Parlamentu do konca roka. Veľké problémy spôsobujú brexit a neistá výška európskeho rozpočtu (VFR). Čo sa týka obchodných dohôd, EÚ je stále otvorená svojim obchodným partnerom, je však nutné zaistiť férové podmienky (napr. dodržiavanie štandardov) a ochranu citlivých komodít (napr. etanol, cukor, hovädzie mäso). FR a ES kritizovali práve dohodu s Mercosurom a poukázalo sa aj na problém rôznych prístupov ku glyfosátu. Takisto sa otvorila problematika zastropovania priamych platieb a definícia skutočného poľnohospodára.
 
 • Výmena názorov s Dorthe Christensenovou (EK) o pripravenosti na tvrdý brexit
 
Ona osobne dúfa vo vystúpenie UK dohodou, ale aj tak je nutné byť pripravený na všetky varianty a každý členský štát by mal pomôcť so zmiernením dopadov.  Komisia navrhuje, aby brexitom najviac postihnutým podnikom, pracovníkom a členským štátom boli poskytnuté prostriedky z Fondu solidarity EÚ a Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Návrhy Komisie musia schváliť Parlament a Rada.
 
 
 • Schválenie rozpočtu Copa a Cogeca  na rok 2020
Rozpočet predstavil Thomas Memmert, informoval o dopade brexitu už na rozpočet na rok  2020 (príspevky NFÚ predstavujú 7,5 % celkových príjmov). Súčasne je potrebné zachovať finančnú stabilitu a rezervy, ktoré Copa a Cogeca vytvorili a pri zachovaní všetkých zložiek sekretariátu. Za obdobie 2020 – 2025 by sa jednalo o celkovú stratu 366 997 eur.
 
Belgická inflácia aktuálne dosahuje 2,3 % a ďalej sa zvyšuje. Celkové rezervy teraz dosahujú 6,1 mil. eur (ročný rozpočet + nutná rezerva podľa belg. legislatívy), náklady na 6 jazykov boli stanovené na 85 000 eur. Pre Írsko bude platiť rovnaký rozpočet ako doteraz, zrušenie rabatu 6,76 % (v súlade s rozhodnutím z 2009).
 
Drvivá väčšina zástupcov navrhovaný rozpočet na rok 2020 schválila, viac informácií bude zverejnených na portáli AgriInfo.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce