Registrácia spustená

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spustila registráciu pre stredné a základné školy do súťažno-vzdelávacích projektov HOVORME O JEDLE a PODPOR SVOJ ODBOR.
 
 
Aktivity siedmeho ročníka Hovorme o jedle sa už tradične budú konať pri príležitosti Svetového dňa potravín v týždni od 14. do 18. októbra 2019. Počas tohto týždňa budú žiaci základných škôl hovoriť, kresliť, písať a fotiť na tému jedlo, výživa a význam potravín. Registrácia pre všetky základné školy na Slovensku, ktoré sa chcú do projektu Hovorme o jedle zapojiť, trvá do 13. októbra 2019.
 
Cieľom projektu je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.
 
 
Novinkou je súťaž Podpor svoj odbor, ktorá je určená pre žiakov stredných odborných škôl so zameraním na poľnohospodárske a potravinárske odbory a všetky základné školy na Slovensku. Jednotlivci alebo triedne kolektívy zaregistrovaných stredných odborných škôl budú tvoriť krátke videá o odboroch, ktoré študujú. Videom by mali inšpirovať žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl, aby premýšľali aj nad možnosťou štúdia práve ich odboru. Žiaci základných škôl budú tiež o videách diskutovať a hodnotiť ich spolu s triednymi učiteľmi či karierovými poradcami.
 
Cieľom súťaže Podpor svoj odbor je predstaviť odbory stredných škôl so zameraním na poľnohospodárstvo a potravinárstvo, obohatiť tak poznatky žiakov základných škôl o povolaniach v tomto sektore a uľahčiť ich rozhodovanie pri podávaní prihlášky na štúdium na strednej škole. Veríme, že aj týmto projektom sa nám podarí ukázať chlebové odvetvie v pozitívnom svetle a prilákať doň novú generáciu schopných mladých ľudí.  Registrácia do súťaže Podpor svoj odbor trvá do 15. októbra 2019.
 
Žiaci a triedne kolektívy, ktoré sa do súťaží zapoja, hrajú o množstvo hodnotných cien. Záštitu nad oboma projektami prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
Viac o projekte Hovorme o jedle sa dozviete TU.
 
Viac o projekte Podpor svoj odbor sa dozviete TU.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce