TÉMA TÝŽDŇA: MÔJ NÁZOR: LPIS

„Všetci poľnohospodári sme si po prvom roku povinného podávania žiadosti v systéme GSAA mysleli, že sme sa vyrovnali s prvotnými ťažkosťami a rok 2019 bude pre žiadateľov jednoduchší.
 
 
Po podaní žiadosti nastali prvé ťažkosti, pretože zo systému nám vypadli neočakávane pôdne bloky, ktoré dlhé roky boli spôsobilé pre priame platby. Na uvedené parcely máme uzatvorené dlhodobé nájomné zmluvy, uhrádzame majiteľom pôdy dohodnutý nájom, mestám a obciam uhrádzame za tieto parcely daň z nehnuteľností.
 
Niektoré plochy dokonca MPVR SR zaradilo do sústavy chránených území Natura 2000 ako plochy, ktorým sa venuje zvýšená a zvláštna starostlivosť pri hospodárení na pôde. Tieto plochy poľnohospodárke podniky využívajú na výrobu objemových krmovín pre hospodárske zvieratá alebo na pastvu zvierat.
 
 
K vyradeniu  plôch  došlo plošne, aj keď poľnohospodári, tak ako v minulosti, tak aj teraz dodržujú všetky nariadenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre poberanie priamych platieb na týchto plochách. Vyradené plochy sa nachádzajú prevažne v horských oblastiach. Po znížení platieb na ANC oblasti v tomto programovom období cítia poľnohospodári, ktorí hospodária v týchto podmienkach, už druhú nespravodlivosť pri vytváraní podmienok pre rovnaké možnosti podnikania všetkých poľnohospodárov v SR.
 
Poľnohospodári sa starostlivosťou a tieto plochy podieľajú aj na rozvoji turistiky v uvedených oblastiach a na vzhľade krajiny. Pri poklese poľnohospodárskej pôdy, ktorý je v SR pomerne veľký, si myslím, že by sme mali chrániť každý hektár pôdy a vytvárať podmienky vhodné pre poctivých poľnohospodárov. Aj keď v minulosti došlo k neoprávnenému poberaniu priamych platieb, je potrebné oddeliť poctivých poľnohospodárov od podvodníkov a hľadať možnosť hospodárenia na pôde.“     

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce