REAKCIA SPPK: Boj s následkami klimatických zmien s prvými výsledkami

Mesiace trvajúce aktivity Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a zároveň aj všetkých samospráv združených v Rade poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR a rokovania k obom témam vyústili do vypísania dvoch výziev, vďaka ktorým si môžu oprávnení poľnohospodári rozdeliť spolu 21 miliónov eur.
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora oceňuje, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a vláda SR uznali opodstatnenie oboch požiadaviek. Nie chybou poľnohospodárov prišli podniky o veľkú časť úrody po katastrofálnom suchu z roku 2017. S výrazným výpadkom tržieb a v niektorých prípadoch aj znížením počtu zamestnancov sa vyrovnávajú poľnohospodári dodnes.
 
„Finančné prostriedky z dnes vypísanej výzvy poľnohospodári použijú na prácu v prospech vidieka, stabilizáciu počtu svojich zamestnancov a ďalšiu výrobu slovenských potravín. Je to teda ďalší krok, ktorý prispeje k zmierneniu dopadov klimatických zmien“, uviedol predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.
 
SPPK pozitívne vníma aj spustenie druhej výzvy, ktorá hovorí o štátnej pomoci na platby poistného v poľnohospodárskej výrobe. Naplnila sa tak ďalšia z priorít, ktorú si určila najväčšia agropotravinárska samospráva na Slovensku v súvislosti s bojom proti následkom klimatických zmien. 
 
 
„Preplatenie časti poistného v poľnohospodárstve je režim, ktorý bežne funguje v európskych krajinách. My sme sa k nim dnes pridali. Je veľmi dôležité, aby tento režim fungoval štandardne každý rok. Poľnohospodár týmto spôsobom bude ešte viac motivovaný poistiť si časť rizika, ktoré pri svojej činnosti má“, doplnil predseda SPPK.
 
Z výzvy na sucho za rok 2017 sa na základe presne stanovených kritérií vyplatí 17 miliónov eur pre najviac postihnutých poľnohospodárov. Z druhej výzvy na preplatenie poistného pôjdu pre poľnohospodárov 4 milióny eur.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora bude naďalej vyvíjať aktivity, ktoré povedú k naplneniu ďalšej priority rovnako súvisiacej s klimatickými zmenami. Ňou je už známy zámer vytvorenia rizikového fondu, do ktorého by rovnakým dielom prispieval štát a aj samotní poľnohospodári. Pokiaľ by na Slovensku fungoval, štát by už nemusel jednorazovo preplácať škody spôsobené klimatickými zmenami v rastlinnej a živočíšnej výrobe, ktoré sa nedajú poistiť. Odškodné by sa vyplácalo práve z Rizikového fondu.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce