Stretnutie s RPPK na východe

Stretnutie sa uskutočnilo v Kaluži na Zemplínskej Šírave a zúčastnili sa ho viacerí zástupcovia východoslovenských regionálnych komôr, konkrétne zástupcovia Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Košice, Michalovce, Trebišov a Vranov nad Topľou.
 
 
Cieľom stretnutia bolo zostavenie návrhov, akým spôsobom sa môže posilniť činnosť regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych komôr pôsobiacich práve na východe Slovenska. Rovnako zástupcovia jednotlivých regionálnych komôr priblížili vedeniu SPPK ich poľnohospodársku výrobu na východe Slovenska a hovorili aj o hlavných problémoch, ktoré musia riešiť.
 
Okres Michalovce a poľnohospodárstvo
 
Z pohľadu Slovenska patrí okres Michalovce medzi najväčšie oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, a to najmä rastlinnej výroby. V okrese registrované subjekty hospodária na celkovej ploche viac ako 63tisíc ha poľnohospodárskej pôdy. Z tejto výmery je 50 200 ha ornej pôdy, 12tisíc ha sú lúky a pasienky, 60 ha zaberajú vinice a na 32 ha sa rozkladajú ovocné sady.
 
 
Zo živočíšnej výroby dominuje najmä chov hovädzieho dobytka – kráv bez trhovej produkcie mlieka. Dojnice chová už len 8 poľnohospodárskych družstiev a jeden samostatne hospodáriaci roľník. Nedostatočný je chov ošípaných a oviec. Podľa predsedu RPPK Michalovce Júliusa Fazekasa je hlavným dôvodom ústupu živočíšnej výroby v okrese nedostatok kvalifikovanej sily, respektíve celkového nezáujmu o prácu v živočíšnej výrobe.
 
„V okrese pritom existuje potenciál efektívneho prepojenia poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu a tým aj zvýšenia pridanej hodnoty a zamestnanosti v okrese aj pre dlhodobo nezamestnaných či ľudí s nižšou úrovňou vzdelania“, uviedol J. Fazekas.
 
Zviditeľniť pozitívny prínos poľnohospodárov z východu Slovenska na rozvoj regiónov, vidieka a zvyšovanie zamestnanosti a to aj prostredníctvom výraznejšieho marketingu a mediálnych aktivít je rovnako cieľom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
 
Predstavenstvo SPPK na východe
 
 
Na druhý deň, 14. mája, sa v Kaluži zišli aj členovia Predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.  
 
Medzi hlavné témy, o ktorých rokovali, patrila najmä príprava blížiaceho sa XXXII. Valného zhromaždenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Uskutoční sa 28. mája 2019 v Nitre. Príprava podkladov si v niektorých zásadných prípadoch vyžaduje aj stanovisko samotného predstavenstva komory. O XXXII. Valnom zhromaždení SPPK vás budeme informovať aj v ďalších číslach Roľníckych novín. 
 
 
Členovia Predstavenstva SPPK rokovali aj o podnetoch z regiónov.  
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce