Pracovné raňajky s europoslancami

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora už viac ako rok lobuje na úrovni EÚ za čo najlepšie podmienky pre slovenských poľnohospodárov v rámci novej spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2020 ako súčasť Konzorcia s českými samosprávnymi organizáciami, ktoré majú rovnaký cieľ.
 
 
Posledné rokovanie Konzorcia sa uskutočnilo vo forme pracovných raňajok s českými poslancami Európskeho parlamentu v Štrasburgu dňa 15. januára 2019. Europoslancom bola v priebehu raňajok distribuovaná pozícia Konzorcia k legislatívnym návrhom na SPP po roku 2020, doplnená o predstavenie Konzorcia ako takého.
 
Stretnutie usporiadal europoslanec Pavel Svoboda, ktorý rokovanie otvoril. V ďalšom programe stretnutia so svojimi príspevkami vystúpili:
 
  • Marian Jurečka, bývalý minister poľnohospodárstva ČR
  • Jiří Šír, vyjednávač Ministerstva poľnohospodárstva ČR pre SPP
  • Jaroslav Zajíček, veľvyslanec ČR pri EÚ v Bruseli,
  • Zdeněk Jandejsek, prezident Agrárnej komory ČR (Konzorcium)
  • Miroslav Štefček, podpredseda SPPK (Konzorcium)
 
Jednotliví rečníci vysvetlili europoslancom najproblematickejšie body legislatívnych návrhov pre českých a slovenských poľnohospodárov. Jedná sa najmä o:
 
  • Zastropovanie priamych platieb (so zastropovaním ako takým nesúhlasíme, ale v prípade jeho uplatnenia nesúhlasíme so započítaním mzdových nákladov vo forme paušálneho priemeru a nesúhlasíme tiež so zahrnutím viazaných platieb a ekoschém do stropovania)
  • Viazané priame platby požadujeme podporiť v maximálne možnej miere
  • Zníženie rozpočtu SPP
  • Miera národného spolufinancovania opatrení na rozvoj vidieka, ktorá zvýhodňuje bohatšie krajiny EÚ
  • Definícia skutočného poľnohospodára (požadujeme dobrovoľnú definíciu na národnej úrovni).
Miroslav Štefček zdôraznil význam spolupráce poľnohospodárskych samospráv v tomto období vo formáte V4 a Krajín troch morí. Uviedol, že je nevyhnutné, aby poľnohospodári zo všetkých členských krajín EÚ mali rovnaké podmienky na svoje podnikanie s hospodárenie.
 
Rokovanie malo význam práve v tomto období keď poslanci Európskeho parlamentu budú vo výbore EP pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka rozhodovať o podobe pozmeňovacích návrhov k legislatívnym návrhom Európskej komisie na SPP po roku 2020, ktoré boli predstavené 1. júna 2018.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce