Za lepšie podmienky v EÚ

Zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory včera svojou účasťou podporili protestné zhromaždenie v Bruseli.
 
 
Spoločne s protestujúcimi z Českej republiky, Poľska, Litvy či Lotyšska žiadali spravodlivú Spoločnú poľnohospodársku politiku pre všetky členské krajiny EÚ.
 
 „Chceme aj prostredníctvom zástupcov z vybraných regiónov Slovenska upriamiť pozornosť na naše požiadavky, ktoré hovoria napríklad aj o zjednodušení a zrovnoprávnení Spoločnej poľnohospodárskej politiky, aby bola spoločná naozaj pre všetkých,“ uviedol predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.
 
 
Zástupcovia agropotravinárskych samospráv predstavujú spoločnú pozíciu. Napríklad požadujú, aby sa priame platby, ktoré dostanú poľnohospodári uvedených krajín v programovom období 2021-2027,  minimálne rovnali priemeru priamych platieb vo všetkých krajinách EÚ. Podpora pre druhý pilier (v Programe rozvoja vidieka) by mala zostať aspoň na úrovni rokov 2014 – 2020. Krajiny požadujú aj vytvorenie jednotnej výšky finančných prostriedkov pre všetky podporné prostriedky, ktoré členské štáty financujú výlučne zo štátneho rozpočtu, ako aj jednotnej výšky finančných prostriedkov pre spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v Programe rozvoja vidieka. Rovnako požadujú zjednodušenie SPP a zníženie administratívneho zaťaženia. Piata požiadavka hovorí o vytvorení osobitných finančných mechanizmov na podporu a zjednodušenie začiatkov v podnikaní mladých poľnohospodárov, ako aj vytvorení opatrenia pre nových podnikateľov v poľnohospodárskom sektore, ktorí už nepatria pod definíciu mladého poľnohospodára.
 
 
 
Protestné zhromaždenie sa uskutočnilo počas zasadnutia Európskej rady. Dav, ktorý sa zhromaždil neďaleko sídla Európskej komisie, spieval piesne a skandoval rôzne heslá, napríklad „Silné poľnohospodárstvo, silná Európa“. Organizátorom zhromaždenia bola poľnohospodárska komora z Litvy.
 
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce